ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย

Surabaya 3ทัวร์บาหลี (SUB-BI002) มหัศจรรย์ AEC บรูไน- อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน (BI) ส.ค.-พ.ย.2560

1 กรุงเทพฯ – บรูไน – สุราบายา
2 สุราบายา – น้ำตก Madakaripura – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง
3 เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ์เรือดำน้ำ - ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
4 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
5 บรูไน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :  วันที่ 11-15 (วันแม่แห่งชาติ) /25-29 ส.ค. ,  08-12 /15-19 /22-26 ก.ย. , 29 ก.ย. - 03 ต.ค. , 06-10 13-17 (วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต  ร.9) /20-24 (วันปิยมหาราช) /27-31 ต.ค. , 03-07 /10-14 พ.ย. 60
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  21,900 บาท
สายการบิน :  Royal Brunei Airlines (BI)
รหัสทัวร์ :   N5-BAL-5D4N-BI

downloadpdf  addfriend

bali indonisia team02ทัวร์บาหลี (DPS-TG003) มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ-A 4 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-ธ.ค.2560

1 กรุงเทพฯ-บาหลี-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
2 ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดทานาห์ล็อต
3 บาหลี-ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-บาหลี
4 วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ

วันเดินทาง :  วันที่ 12-15 /20-23 /21-24 /28-31 ต.ค. , 04-07 /11-14 /18-21 /25-28 พ.ย. , 02-05 /09-12 /16-19 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  27,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :   N5-BAL-4D3N-TG

downloadpdf  addfriend

bali 002ทัวร์บาหลี (DPS-TG004) อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-ธ.ค.2560

1 กรุงเทพฯ - บาหลี-วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance
2 ศูนย์ผ้าบาติก–ศูนย์เครื่องเงิน–หมู่บ้านคินตามณี–ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู–วัดเตียตาร์อัมปีล-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
3 วัดอูลันดานู บราตัน – โรงงานทำกาแฟ – วัดทานาห์ลอต – เที่ยวชมย่านคูต้า
4 อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ

วันเดินทาง :  วันที่ 12-15 /20-23 /21-24 /28-31 ต.ค. , 04-07 /11-14 /18-21 /25-28 พ.ย. , 02-05 /09-12 /16-19 /23 -26 ธ.ค. , 30 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  19,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :   N5-BAL-4D3N-TG

downloadpdf  addfriend

bali indonisia02ทัวร์บาหลี (DPS-BI001) บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน (BI) ส.ค.-พ.ย.2560 

1 กรุงเทพฯ-บรูไน-บาหลี
2 ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
3 วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน
4 บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
5 บรูไน – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :  วันที่ 15-19 / 22-26 / 29 ส.ค. – 02 ก.ย. , 08-12 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ) , 12-16 / 19-23 / 26-30 ก.ย. , 03-07 / 17-21 / 24-28 / 31 ต.ค.-04พ.ย. , 10-14 ต.ค. 60 (วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ร.9) , 07-11 / 14-18  พ.ย. 60
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  20,900 บาท
สายการบิน :  Royal Brunei Airlines (BI)
รหัสทัวร์ :   N5-BAL-5D4N-BI

downloadpdf  addfriend

bali indonisia01ทัวร์บาหลี (DPS-GA002) มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลก บุโรพุทโธ-A  5 วัน 4 คืน (GA) ส.ค.-ธ.ค.2560

1 กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า-ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราห์มนันต์-ถนนมาลิโอโบโร่
2 พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-ศูนย์เครื่องเงิน-บาหลี
3 ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
4 วัดเม็งวี-เบดูกัล-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานู-วิหารทานาห์ล็อต
5 ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :  วันที่ 11 - 15 ส.ค. , 15 - 19 ก.ย. , 13 - 17 ต.ค. , 20 - 24 ต.ค. , 30ธ.ค. - 03 ม.ค. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  31,900 บาท
สายการบิน :  Garuda Indonesia (GA)
รหัสทัวร์ :   N5-BAL-5D4N-GA

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top