ทัวร์ลาว

laos tour14ทัวร์ลาว (VTE-PG005-009) ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG) ส.ค.-ต.ค.2560

1 กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง
2 ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
3 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : วันที่ 04-06 /05-07 /11-13 /12-14 /18-20 /19-21 /25-27 /26-28 ส.ค.  , 01-03 /08-10 /09-11 /15-17 /16-18 /22-24 /23-25 ก.ย. , 29 ก.ย.-01 , 30 ก.ย.-02  ต.ค. , 06-08 /07-09 /14-16 /20-22 /21-23 /27-29 /28-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,900 บาท
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์ :   N5-LAOS-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

laos tour 01ทัวร์ลาว (GT-LPQ PG01) หลวงพระบาง สุขใจ สบาย...สบาย 3วัน2คืน (PG) ก.ย.-พ.ย.2560

1. เที่ยวหลวงพระบาง ชมวัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา
2. ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้า ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม เข้าชมวัดแสนสุขาราม
3. เที่ยวชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชมเครื่องเงิน ผ้าทอมือ ที่ตลาดดารา

วันเดินทาง : วันที่ 08-10 / 15-17 / 22-24 ก.ย. , 9 ก.ย.-01 ต.ค. , 07-09 / 14-16 / 27-29 / 28-30 ต.ค. , 20-22 / 21-23 ต.ค. , 03-05 / 04-06 / 18-20 / 25-27 พ.ย. 60
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  11,559 บาท
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์ :   NSB-LAOS-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

laos tour 02ทัวร์ลาว (VTE-PG006-011) ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG) ส.ค.-ธ.ค.2560

1 กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง
2 ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
3 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : วันที่ 11-13 /18-20 /19-21 /ที่ 25-27 /26-28 ส.ค. ,01-03 /08-10 /09-11 /15-17 /16-18 /22-24 /23-25 ก.ย. , 29 ก.ย.-01 ต.ค. , 30 ก.ย.-02 ต.ค. , 07-09 /14-16 /20-22 /27-29 /28-30 ต.ค. ,  03-05 /04-06 /10-12 /11-13 /17-19 /18-20 /24-26 /25-27 พ.ย. , 01-03 /02-04 /08-10 /09-11 /15-17 /16-18 /22-24 /23-25 /29-31 ธ.ค. , 30 ธ.ค. 60-01 ม.ค. 61 , 31 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,900 บาท
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์ :   N5-LAOS-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

laos tour 03ทัวร์ลาว (VTE-PG006-010) ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG) ส.ค.-พ.ย.2560

1 กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง
2 ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
3 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : วันที่ 04-06 /05-07 /11-13 /12-14 /18-20 /19-21 /25-27 /26-28 ส.ค. , 01-03 /08-10 /09-11 /15-17 /16-18 /22-24 /23-25 ก.ย. , 29 ก.ย.-01 ต.ค. , 30 ก.ย.-02 ต.ค. , 07-09 /14-16 /20-22 /27-29 /28-30 ต.ค. , 03-05 /04-06 /10-12 /11-13 /17-19 /18-20 /24-26 /25-27 พ.ย. 60
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,900 บาท
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์ :   N5-LAOS-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top