ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน COUNT-DOWN นับถอยหลังปีใหม่ 2018

ทัวร์ไต้หวัน COUNT-DOWN นับถอยหลังปีใหม่ 2018  TAIWAN COUNTDOWN MAO MAO 4 วัน 3 คืน  (CI) CHINA AIRLINES  เมืองไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)- พิพิธภัณฑ์กู้กง-กระเช้าเมาคง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-Gloria Outlets หนานโถว-ไถจง-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่- ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบูหมาล่า,เสี่ยวหลงเปา กุ้งมังกรซีฟู๊ด,พระกระโดดกำแพงและปูอลาสก้า ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

BKK - TPE CI 838 08.30 - 12.55
TPE - BKK CI 837 23.10 - 02.00

วันเดินทาง :  29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61  ปีใหม่ 2018
ราคาทัวร์   :   35,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  AD-88-NY-01-CI4D3N

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour34

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2018   TAIWAN NEW YEAR JA JA 5 วัน 4 คืน CHINA AIRLINES  (CI)  ไทเป - ไถจง - อาลีซัน - เย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น เมืองไทเป - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ 
เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู,ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด พระกระโดดกำแพง+ขาปูอลาสก้า,เสี่ยวหลงเปา ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

วันเดินทาง :  29 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61  ปีใหม่ 2018
ราคาทัวร์   :  36,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  AD-88-NY-03-CI5D4N

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน

ทัวร์ปีใหม่ new year 2018 (TPE02) TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N ( XW) ต.ค.-ธ.ค.2560 ทัวร์ปีใหม่ new year 2018 เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปีล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
เศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว  ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

วันเดินทาง :วันที่ : 02 – 07, 3-8, 7-12, 10-15, 14-19, 16-21, 17-22, 21-26, 23-29, ตุลาคม 2560 
วันที่ : 01 – 06,2-7, 8-13, 9-14, 15-20, 16-21, 22-27, 23-28, 29 พ.ย. -04 ธ.ค.2560, 30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2560   พฤศจิกายน 2560
วันที่ : 06 – 11, 7-12, 13-18, 14-19, 20-25,21-26,   ธันวาคม 2560
วันที่ : 27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2560 : 24,777 ปีใหม่
วันที่ : 28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2560 : 25,777 ปีใหม่
วันที่ : 29 ธ.ค. -03 ม.ค.2560 : 25,777 ปีใหม่
วันที่ : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค.2560 : 24,777 ปีใหม่
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  19,777 บาท
สายการบิน : NOKSCOOT  (XW) 
รหัสทัวร์ :   N2-(TPE02)-6D4N-XW

downloadpdf  addfriend

ไต้หวันปีใหม่2018 , ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวัน XW-T20 : TAIWAN SO COOL 5วัน3คืน NOKSCOOT  พ.ย 60-ม.ค 61

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน  XW-T20 : TAIWAN SO COOL 5วัน3คืน NOKSCOOT   พ.ย 60-ม.ค 61ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

 • วันเดินทาง :  วันที่ : 12-16 พ.ย 60 / 16-20 พ.ย 60    =14,988
 • วันที่ : 19-23 พ.ย 60 / 26-30 พ.ย 60    =13,988
  วันที่ : 23-27 พ.ย 60    =15,988
  วันที่ : 30พ.ย-4ธ.ค 60    =17,988
  วันที่ : 4-8 ธ.ค 60    =16,988
  วันที่ : 7-11 ธ.ค 60    =17,988
  วันที่ : 13-17 ธ.ค 60 / 17-21 ธ.ค 60    =15,988
  วันที่ : 21-25 ธ.ค 60    =16,988
  วันที่ : 27-31 ธ.ค 60    =19,988
  วันที่ : 31ธ.ค-4ม.ค 61    =18,988
  วันที่ : 10-14 ม.ค 61 / 18-22 ม.ค 61/ 24-28 ม.ค 61    =16,988
  วันที่ : 14-18 ม.ค 61 / 28ม.ค-1ก.พ 61    =15,988

ราคาทัวร์    :  14,988 บาท
สายการบิน :  NOKSCOOT  (XW)
รหัสทัวร์ :  NBS-XW-T20-5D3N-XW

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI011  (ปลายปี ธ.ค.2560)

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI011 (ปลายปี ธ.ค.2560) •ชมความงามอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด •นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน •ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) •มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์ •มีบริการ Free WiFi บนรถ •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันเดินทาง   
วันที่ : 18-23 ต.ค. 60 : 37,900
วันที่ : 6-11 ธ.ค. 60 : 37,900
ราคาทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้นที่ :  37,900.- บาท
สายการบิน  : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์   :N5-TPE-CI011-6D-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour38

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI012
•นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน •ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) •มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์ •มีบริการ Free WiFi บนรถ •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันเดินทาง   
วันที่ : 19-23 ต.ค. 60 ราคา : 33,900.-

วันที่ : 7-11 ธ.ค. 60 ราคา : 33,900.-
ราคาทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้นที่ :  34,900.- บาท
สายการบิน  : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์   :N5-TPE-CI012-5D-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour06

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน (PT-SK1_CI4D) ไต้หวัน ขั้นเทพสุดคุ้ม1 4 วัน 3 คืน (CI) ส.ค.60-ม.ค.61 อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / นั่งกระเช้าเมาคง / พิพิธพันธ์แห่งชาติกู้กง / อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / หมู่บ้านสายรุ้ง / MITSUI OULET PARK /ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันเดินทาง   : วันที่ 12-15 (วันแม่) ส.ค. , 09-12 ก.ย. , 05-08 /12-15 วันสวรรคต ร.9 /20-23 วันปิยะมหาราช ต.ค. , 16 - 19 /23 - 26 /24 - 27 พ.ย. , 02 - 05 (วันชาติ) /09 - 12 (วันรัฐธรรมนูญ) /23 - 26 (วันคริสต์มาส) ธ.ค. 60 , 11 - 14 /12 - 15 ม.ค. 61
ราคาทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้นที่ :  27,888.- บาท
สายการบิน  : CHINA AIRLINES (CI) 
รหัสทัวร์   NPD-TPE-CI838-4D-CI

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ราคาถูก2018  (TPE01) BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ  พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน และ เสี่ยวหลงเปา 800 NTD / ท่านโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

วันเดินทาง : ตุลาคม : 4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24, 22-26 ต.ค. 2560 
พฤศจิกายน : 1-5, 2-6, 8-12, 9-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27, 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.2560 , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560
ธันวาคม : 1-5, 2-6, 6-10, 7-11, 8-12, 13-17, 14-18, 20-24, 22-25, 27-31, 28 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561 , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค.2561 ,30 ธ.ค – 03 ม.ค.2561 ,31 ธ.ค – 04 ม.ค.2561

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  17,777 บาท
สายการบิน : NOKSCOOT  (XW) 
รหัสทัวร์ :   N2-TPE-5D3N-XW

downloadpdf  addfriend

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ทัวร์ไต้หวัน (TPE10) AMAZING TAIWAN 4วัน3คืน (TG) ก.ย.-ธ.ค. 2560  เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกพร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง

วันเดินทาง :  
วันที่ : 20 - 23 ต.ค. 2560 : 25,900 
วันที่ : 28 - 31 ต.ค. 2560 : 22,900 
วันที่ : 04 - 07 พ.ย. 2560 : 22,900 
วันที่ : 11 - 14 พ.ย. 2560 : 22,900 
วันที่ : 18 - 21 พ.ย. 2560 : 22,900 
วันที่ : 25 - 28 พ.ย. 2560 : 22,900 
วันที่ : 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 : 22,900 
วันที่ : 07 - 10 ธ.ค. 2560 : 25,900 
วันที่ : 16 - 19 ธ.ค. 2560 : 22,900 
วันที่ : 21 - 24 ธ.ค. 2560 : 23,900 
วันที่ : 23 - 26 ธ.ค. 2560 : 22,900 
วันที่ : 27 - 30 ธ.ค. 2560 : 25,900

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  21,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS  (TG) 
รหัสทัวร์ :   N2-TPE-4D3N-TG

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour03ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่2018  (TPE14) WONDERFUL TAIWAN 5วัน4คืน (BR) ต.ค.-ธ.ค. 2560  เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนที่ชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุ่ย

วันเดินทาง :  วันที่ 07 – 11 /16 – 20 /23 – 27 ตุลาคม , 04 – 08 /11 – 15 /25 – 29 พฤศจิกายน , 09 – 13 ธันวาคม 2560 , 30 ธ.ค.– 03 ม.ค.2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  21,900 บาท
สายการบิน :   EVA AIR (BR)
รหัสทัวร์ :   N2-TPE-5D4N-BR

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top