ไต้หวันปีใหม่2018 , ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION-B 5วัน 3คืน  (XW)  October  ไต้หวันปีใหม่2018, ไต้หวันปีใหม่2018 , ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION ไต้หวันปีใหม่2018, ไต้หวันปีใหม่2018 , ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน  XW-T20 : TAIWAN SO COOL 5วัน3คืน NOKSCOOT   พ.ย 60-ม.ค 61ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

ราคาทัวร์    :  14,988 บาท
สายการบิน :  NOKSCOOT  (XW)
รหัสทัวร์ :  NBS-XW-T20-5D3N-XW

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
วันที่ : 12-16 พ.ย 60 / 16-20 พ.ย 60 14,988 4,500
วันที่ : 19-23 พ.ย 60 / 26-30 พ.ย 60 13,988 4,500
วันที่ : 23-27 พ.ย 60 15,988 4,500
วันที่ : 30พ.ย-4ธ.ค 60 17,988 4,500
วันที่ : 4-8 ธ.ค 60 16,988 4,500
วันที่ : 7-11 ธ.ค 60 17,988 4,500
วันที่ : 13-17 ธ.ค 60 / 17-21 ธ.ค 60    15,988 4,500
วันที่ : 21-25 ธ.ค 60  16,988 4,500
วันที่ : 27-31 ธ.ค 60  19,988 4,500
วันที่ : 31ธ.ค-4ม.ค 61  18,988 4,500
วันที่ : 10-14 ม.ค 61 / 18-22 ม.ค 61/  24-28 ม.ค 61   16,988 4,500
วันที่ : 14-18 ม.ค 61 / 28ม.ค-1ก.พ 61  15,988 4,500

 หมายเหตุ :  ราคาเด็ก กรุณาสอบถาม 097-4596154

ทัวร์ไต้หวัน  XW-T20 : TAIWAN SO COOL 5วัน3คืน NOKSCOOT   พ.ย 60-ม.ค 61
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง : เถาหยวน - ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ( อาหาร เที่ยง,เย็น )
วันที่สาม : ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (เช้า,เที่ยง,---)
วันที่สี่ : ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง (เช้า,เที่ยง-- )
วันที่ห้า : สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมืองทัวร์ไต้หวัน  XW-T20 : TAIWAN SO COOL 5วัน3คืน NOKSCOOT   พ.ย 60-ม.ค 61

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : ดาวน์โหลด PDF

downloadpdf  addfriend


ทัวร์เกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 11/07266
เบอร์โทร. 02-947 8744, 02-947 8955, 02-947 8688 / Hotline: 097 459 6154 (นวล) / Line ID:team_n1

เวปไซต์

www.namchatour.com 
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


phone banner1

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top