ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวันราคาถูก, ทัวร์ไทเป, เที่ยวไทเป, โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW	 ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวันราคาถูก, ทัวร์ไทเป, เที่ยวไทเป, โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW	  พิพิธภัณฑ์กู้กง

ทัวร์ไต้หวันปีใหม่2018  TAIWAN COUNTDOWN WIN WIN 5 วัน 4 คืน CHINA AIRLINES   

BKK - TPE CI 838 08.30 - 12.55
TPE - BKK CI 835 13.30 - 16.00

D.1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน -พิพิธภัณฑ์กู้กง - DUTY FREE - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ร่วมนับถอยหลัง COUNT-DOWN 2018
WELLCOME ชานมไข่มุก+ขนมเค้ก / เย็น พระกระโดดกําแพง+ขาปูยักษ์
พักที่ HOLIDAYINN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

D.2 ไถจง - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง - วัดเหวินหวู่ – เจียอี้
เช้า โรงแรม / เที่ยง ปลาประธานาธิบดี / เย็น สเต๊ก+สลัดบาร์
พักที่LOOK ROYAL HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

D.3 เมืองเจียอี้– อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั ่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า โรงแรม / เที่ยง อาหารจีนพื้นเมืองบนอุทยาน / เย็น อาหารจีนพื้นเมือง
พักที่FUSHIN HOTEL TAICHUNG 4* หรือเทียบเท่า

D.4 ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) - วัดหลงซาน – ซีเหมินติง - แช่นํ้าแร่ส่วนตัว
เช้า โรงแรม / เที่ยง เสี่ยวหลงเปา / เย็น สุกี้ชาบูหมาล่า + เบียร์ดื่มไม่อั้น และ ไอศกรีม Haggendazs
พักที่ NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4* หรือเทียบเท่า แช่นํ้าแร่ในห้องพักส่วนตัว

D.5 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ เช้า โรงแรม

วันเดินทาง :  31 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61  ปีใหม่ 2018
ราคาทัวร์   :  36,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  AD-88-NY-09-CI

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
วันที่  :  31 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 36,900 5,900

 หมายเหตุ :  ราคาเด็ก กรุณาสอบถาม 097-4596154


ทัวร์ไต้หวันปีใหม่2018  TAIWAN COUNTDOWN WIN WIN 5 วัน 4 คืน CHINA AIRLINES

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : ดาวน์โหลด PDF

downloadpdf  addfriend


ทัวร์เกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 11/07266
เบอร์โทร. 02-947 8744, 02-947 8955, 02-947 8688 / Hotline: 097 459 6154 (นวล) / Line ID:team_n1

เวปไซต์

www.namchatour.com 
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


phone banner1