ทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์จีนราคาพิเศษ,เที่ยวเมื่องจีนโปรโมชั่น,ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก,ทัวร์จีน,ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,เที่ยวราคาถูกสุดคุ้ม,ทัวร์ปีใหม่2017/2560

ทัวร์จีนราคาถูก2017/2560  บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก น้ำตกหุบผาสวรรค์ อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ 2560 - สิงหาคม2560
ราคาทัวร์  15,888 บาท
สายการบิน  THAI SMILE(WE)
รหัสทัวร์   N6-CKG-4D-WE

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2560 
15,888 - - - 4,000
วันที่ 10-13 / 24-27มีนาคม 2560  16,888 - - - 4,000
วันที่ 13-16 เมษายน2560(วันสงกรานต์)  25,888 - - - 4,000
วันที่ 21-24 เมษายน2560 18,888 - - - 4,000
วันที่ 05-08 พฤษภาคม2560  17,888 - - -
4,000
วันที่ 09-12 / 23-26 มิถุนายน2560  17,888 - - - 4,000
วันที่ 07-10 / 21-24 กรกฎาคม2560  17,888 - - -
4,000
วันที่ 11-14 / 25-28 สิงหาคม2560  17,888 - - - 4,000
วันที่ 08-11 / 22-25 กันยายน 2560  17,888 - - - 4,000
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2560(วันปิยมหาราช) 25,888 - - - 4,000

chongqing china tour21

ทัวร์จีนฉงชิ่ง ปีใหม่ (CKG-FD002)บินตรง ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง 4 วัน 3 คืน (FD) ก.ย.-ธ.ค.2560 อู่หลง-ภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้วอู่หลง-ฉงชิ่ง-ย่าน Choatianmen-กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดหลัวฮั่น-เมืองโบราณฉือชีโข่ว

วันเดินทาง : วันที่ วันที่ 8-11, 22-25 ก.ย. 60 / 11-14, 13-16, 27-30 ต.ค. 60 / 20-23, 21-24 ต.ค. 60 / 03-06, 24-27 พ.ย. 60 / 17-20 พ.ย. 60 / 02-05, 07-10,21-24 ธ.ค. 60 / 28-31 ธ.ค. 60 / 30 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61
ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 19,900 บาท
สายการบิน : Air ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N5-CSX-4D3N-FD

downloadpdf  addfriend

chongqing china tour21

ทัวร์จีนฉงชิ่ง FAIRY TAIL OF CHONGQING 4วัน3คืน (WE) ก.ค.-ต.ค. 2560  เที่ยวครั้งเดียวได้ 2 มรดกโลก ชมผาหินแกะสลักต้าจู๋ มรดกโลกทางวัฒนธรรม สัมผัสความมหัศจรรย์มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ นั่งรถไฟเล็กชมความสวยงามอุทยานเขานางฟ้า ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ ช้อปปิ้งจุใจ ณ แหล่งช้อปยอดนิยม หงหยาต้ง และถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย พิเศษ !! เที่ยวเต็มๆ ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

วันเดินทางวันที่ 14 – 17 /21 – 24 /28 – 31 /ก.ค. ,18 – 21 ส.ค. ,08 – 11 /15 – 18 /22 – 25 ก.ย. ,29 ก.ย. – 02 ต.ค. /06 – 09 /13 – 16 /15 – 18 /22 – 25 /27 – 30 ต.ค. ,29 ต.ค. – 01 พ.ย.2560
ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 16,888 บาท
สายการบิน : ไทยสมายล์ (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2-CSX-5D4N-WE

downloadpdf  addfriend

chongqing china tour29

ทัวร์จีนฉงชิ่ง ปีใหม่ (CKG-FD003) ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (FD) ก.ย.-ธ.ค.2560 ฉงชิ่ง-วัดหลัวฮั่น-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง-ภูเขานางฟ้า(รถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้วอู่หลง-ฉงชิ่ง-ย่าน Choatianmen-กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกีย-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง

วันเดินทาง : วันที่ 22-25 ก.ย. /  11-14,13-16, 27-30 ต.ค. 60 / 20-23 ต.ค. 60  (ปิยะ) / 03-06 ,24-27 พ.ย. 60 / 17-20 พ.ย. 60 / 03-06 ,07-10, 08-11, 15-18 ธ.ค. 60 / 28-31 ธ.ค. 60 / 29 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61
ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 18,900 บาท
สายการบิน : Air ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N5-CSX-4D3N-FD

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ฉงชิ่ง,เที่ยวฉงชิ่ง,ไปฉงชิ่ง,โปรโมชั่นฉงชิ่ง,ฉงชิ่งราคาพิเศษ,ฉงชิ่งราคาถูก,ทัวร์ฉงชิ่ง,บินตรงฉงชิ่ง

ทัวร์จีนบินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน THAI SMILE (WE)  เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2560 อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถ อุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) อู่หลง-ฉงชิ่ง-ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ฉงชิ่ง ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเด็ก

วันเดินทาง วันที่  : เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  13,999  บาท
สายการบิน :  THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์  :  N6-SHWECKG3-4D-WE 

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top