ทัวร์จิ่วจ้ายโกว - เฉิงตู

 ทัวร์จีน ภูผาหิมะการ์เซีย ซงผิงโกว เฉินตู หมีแพนด้า 5 วัน 4 คืน (3U)  ทัวร์โค้ด SH3UCTU14 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560ทัวร์จีน ภูผาหิมะการ์เซีย ซงผิงโกว เฉินตู หมีแพนด้า 5 วัน 4 คืน (3U)  ทัวร์โค้ด SH3UCTU14 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 เฉินตู เม่าเสี้ยน หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเชียงอุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า) เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน เฉินตู ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ร้านหมอนโอโซน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านผ้าไหม ร้านหยก ถนนโบราณจินหลี่ เฉินตู กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถจำนวน 150หยวน/คนตลอดการเดินทาง

วันเดินทาง :   ตุลาคม2560-ธันวาคม 2560
วันที่ : 25-29 ตุลาคม2560 : ราคา 24,799 บาท

วันที่ : 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พฤศจิกายน 2560 : ราคา 21,799 บาท
วันที่ : 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 : ราคา 21,799 บาท
วันที่ : 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 ธันวาคม 2560 : ราคา 21,799 บาท

ราคาทัวร์เริ่มต้น 21,799 บาท
สายการบิน  SICHUAN AIRLINES (3U)
รหัสทัวร์ N6-(SH3UCTU14)-5D4N-3U

downloadpdf  addfriend

SH3UCTU12ทัวร์จีน ปีใหม่2018/2561 ภูเขาหิมะซีหลิงซาน ง้อไบ๊ เล่อซาน เฉินตู หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน (3U) เฉินตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)เลือกเล่นหิมะหรือสกี-ง้อไบ๊  ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว  ง้อไบ๊-พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉินตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-ร้านนวดเท้า  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านใยไผ่ไหม-โชว์ เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-เฉินตูกรุงเทพฯ (3U8145 : 16.05-17.35)  กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

วันเดินทาง :  (วันขึ้นปีใหม่)
วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่) : ราคา 24,799 บาท
วันที่ : 31 ธันวาคม 2560 – 05 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่) : ราคา 24,799 บาท
ราคาทัวร์เริ่มต้น 24,799 บาท
สายการบิน  SICHUAN AIRLINES (3U)
รหัสทัวร์ N6-(SH3UCTU12)-6D5N-3U

downloadpdf  addfriend

jiuzhaigou chengdu team17

ทัวร์จีน ปีใหม่2018 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกวน้อยซงผิงโกว อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ 6 วัน 5 คืน TG (CTU-TG008) 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน
วันที่ 2 : อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)-หมู่บ้านชนเผ่าเซียง
วันที่ 3 : เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่ปิงชวน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์(กระเช้า)-เม่าเสี้ยน
วันที่ 4 : เม่าเสี้ยน-เวิ่นชวน-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ตูเจียงเยี่ยน-เขื่อนตูเจียงเยี่ยน
วันที่ 5 : ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านผ้าไหม-ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 6 : ร้านหมอนยางพารา-ร้านหยก-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง  
วันที่ : 09-14, 10-15, 14-19 ต.ค. 60 : ราคา 33,900
วันที่ : 18-23, 19-24, 20-25ต.ค. 60 : ราคา 33,900
วันที่ : 21-26 ,23-28 ต.ค. 60 : ราคา 33,900
วันที่ : 02-07,03-08,05-10 พ.ย. 60 : ราคา 28,900
วันที่ : 14-19, 21-26 พ.ย. 60 : ราคา 27,900
วันที่ : 07-12, 19-24 ธ.ค. 60 : ราคา 27,900
วันที่ : 27 ธ.ค. 60 -01 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม่) : ราคา 32,900
วันที่ : 28 ธ.ค. 60 -02 ม.ค.61 (เทศกาลปีใหม่) : ราคา 32,900
วันที่ : 29 ธ.ค. 60 -03 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม่) : ราคา 32,900
วันที่ : 30 ธ.ค. 60 -04 ม.ค.61 (เทศกาลปีใหม่) : ราคา 32,900
ราคาทัวร์เริ่มต้น  27,900  บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ N5-(CTU-TG008)-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend

ทัวร์จีน อุทยานแห่งชาติหวงหลง ซงผิงโกว เฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากากทัวร์จีน อุทยานแห่งชาติหวงหลง ซงผิงโกว เฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน (3U) ทัวร์โค้ด SH3UCTU13 พ.ย.- ธ.ค.2560 อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานซงผิงโกว ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนโบราณจินหลี่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

วันเดินทาง : 
วันที่ : 17-22 พฤศจิกายน 2560 ราคา : 22,799 บาท
วันที่ : 1-6 / 22-27 ธันวาคม 2560 ราคา : 22,799 บาท
ราคาทัวร์เริ่มต้น 25,777 บาท
สายการบิน   SICHUAN AIRLINES   (3U)
รหัสทัวร์ N6-SH3UCTU13

downloadpdf  addfriend

SH3UCTU9V

ทัวร์เฉินตู (SH3UCTU9V) ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Jiuzhaigou สะท้านตับ 5 วัน 4 คืน (3U) ธันวาคม 2560 อุทยานธารสวรรค์, ทะเลสาบสีมรกต, มรดกโลกทางธรรมชาติ, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว, (รวมรถเหมาในอุทยาน) , อุทยานโหมวหนีโกว โดเด่น..โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

วันเดินทาง  
วันที่ : 11-15 / 18-22 / 25-29 ตุลาคม 2560 (รวมรถเหมาในอุทยาน) : ราคา 26,799 บาท
วันที่ : 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2560 : ราคา 15,799 บาท
วันที่ : 06-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 ธันวาคม 2560 : ราคา 15,799 บาท

ราคาทัวร์เริ่มต้น   15,799  บาท
สายการบิน  SICHUAN AIRLINES (3U)
รหัสทัวร์ N6-(SH3UCTU9V)-5D4N-3U

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top