ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก,  ลอดอุโมงค์เลเซอร์

ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ ปีใหม่2018 SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน (XW) ทัวร์โค้ด CSNKGXW01 ล่องเรือทะเลสาบซีหู หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์ วัดฉงหยวน สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน ***ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท / ท่าน***ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ , เสี่ยวหลงเปา ,ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว

วันเดินทาง: วันที่ : 18-22 / 19-23 ตุลาคม 2560 : 18,555 บาท
วันที่ : 09-13 ธันวาคม 2560 : 16,555 บาท
วันที่ : 28 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่) : 19,555 บาท
วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่) : 19,555 บาท
วันที่ : 30 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่) : 19,555 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 18,555.-  บาท
สายการบิน :   NOK SCOOT  (XW)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N6-CSNKGXW01-5D4N-XW

downloadpdf  addfriend

ทัวร์จีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ) เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืนโดย สายการบินแอร์ไชน่า CA (HGH-CA001)

ทัวร์จีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ) เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืนโดย สายการบินแอร์ไชน่า CA (HGH-CA001)-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน (พักบนเกาะ)-เที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้....ชมหาดไว่ทาน พร้อมลอดอุโมงค์เลเซอร์-ชมล่องเรือทะลสาบซีหู.... ชมความงดงามตามธรรมชาติ -อิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝังเจีย ,ตลาดเฉินหวงเมี่ยว และถนนานกิง -เมนูพิเศษ ...ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว ,เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน+หมูตงโพ

วันเดินทาง: วันที่ : 21 – 24 ก.ย.60    ราคา : 18,900.-
วันที่ : 19 – 22 ,26 – 29 ต.ค.60 ราคา : 20,900.-
วันที่ : 02 – 05 , 09 – 12 ,16 – 19,23 – 26 พ.ย.60 ราคา : 18,900.-
วันที่ : 21 – 24 ธ.ค.60 ราคา : 19,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 18,900 บาท
สายการบิน :  แอร์ ไชน่า (CA)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-(HGH-CA001)-4D3N-CA

downloadpdf  addfriend

shanghai china25ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ ปีใหม่2018 ดีสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน (XW) SHXWNKG5 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ) พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ล่องเรือทะเลสาบซีหู ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา ไก่ขอทาน, หมูตงปอ

วันเดินทาง: เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560
วันที่ : 18-22 / 19-23 ตุลาคม 2560 : 22,799 บาท

วันที่ : 09-13 ธันวาคม 2560 : 22,799 บาท
วันที่ : 28 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่) : 25,799 บาท
วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่) : 25,799 บาท
วันที่ : 30 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่) : 25,799 บาท
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 22,799 -
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N6-SHXWNKG5-5D4N-XW

downloadpdf  addfriend

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก,  ลอดอุโมงค์เลเซอร์ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ (SHFMPVG5) เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน  5D4N(FM) เซี่ยงไฮ้...หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หังโจว...ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หนิงปอ...เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 ดาว, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน หมูตงปอ ,ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว

วันเดินทาง: วันที่ : 20-24 กันยายน 2560 : 21,799 บาท
วันที่ : 18-22 ตุลาคม 2560 : 26,799 บาท
วันที่ : 19-23 ตุลาคม 2560 : 26,799 บาท
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 21,799.-  บาท
สายการบิน :   SHANGHAI AIRLINES (FM)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N6-SHA-5D4N-FM

downloadpdf  addfriend

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก, ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ,เกาะผู่โถวซาน ,หนิงปอ ,อู๋ซี ,พระใหญ่หลิงซาน ,เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เกาะผู่โถวซาน หนิงปอ อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน (MU) ตุลาคม 2560 (ทัวร์โค้ด SHMUNGB1) กรุงเทพฯ-หนิงปอ -เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ  อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ตลาดเถาเป่าเฉิง-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ(MU547 : 21.40-00.55+1) กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

วันเดินทาง: วันที่ : 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 23,900บาท  บาท
สายการบิน :   CHINAEASTERN AIRLINES (MU)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N6-(ทัวร์โค้ด SHMUNGB1)-5D4N-MU

downloadpdf  addfriend

PVG01 FREEZING COLD IN SHANGHAI  5D3N BY XJ

ทัวร์เซี่ยงไฮ์ CODE : PVG01 FREEZING COLD IN SHANGHAI  5D3N BY XJ (ปีใหม่2018) สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว  เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูน้ำแดง

วันเดินทาง: วันที่ปีใหม่2018
วันที่ : 25-29 ตุลาคม 2560 : (ราคา) 14,777 

วันที่ : 02-06 พฤษจิกายน 2560 : (ราคา)  19,999 
วันที่ : 09-13 พฤษจิกายน 2560 : (ราคา)  14,777 
วันที่ : 16-20 พฤษจิกายน 2560 : (ราคา)  19,999 
วันที่ : 23-27 พฤษจิกายน 2560 : (ราคา) 14,777 
วันที่ : 01-05 ธันวาคม 2560 : (ราคา)  16,777 
วันที่ : 07-11 ธันวาคม 2560 : (ราคา)  16,777 
วันที่ : 29 ธันวาคม-02มกราคม 2561 ปีใหม่ : (ราคา)  20,777 
วันที่ : 30 ธันวาคม-03 มกราคม 2561 ปีใหม่ : (ราคา)  20,777

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 16,999 บาท
สายการบิน :   AIR ASIA X
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N2-PVG01-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top