Tel: 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 
Hotline: 089-445-1043, 097-459-6154, 091-964-5546

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก ยุโรปตะวันออก 2015 / 2558 เที่ยวยุโรปตะวันออก ปีใหม่ 2559 / 2016 ทัวร์ปราก เที่ยวออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ฮังการี เช็ค โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก โปรโมชั่น

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์2016 ฝรั่งเศส ลักเซมเบอร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8วัน6คืน (QR) ชมดอทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ (Kerkenhof Garden)

ทัวร์ยุโรปเทศกาลดอกทิวลิป ทัวร์ยุโรปสงกรานต์2016 ฝรั่งเศส ลักเซมเบอร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8วัน6คืน (QR) ชมดอทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ France Luxembourg Belgium etherlands Germany ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องแม่น้ำแซน ถนนชองเซลิเซ่ ช้อปปิ้งลาฟาแยต ลักแซมเบิอร์ก บรัสเซล บรัสเซลส์ จตุรัส กรองปลาซ เมเนเกกนพิส ซานส์ คาน อัสเธอร์ดาม ลิเซ่ สวนเคอเค่นฮอฟ-ล่องเรือหลังคากระจก ชมโรงงานเจียรนัยเพร ดาม สแควร์ โคโลญ มหาวิหารโคโลญ ล่องแม่น้ำไรน์ บอร์พพาร์ด เซนต์ กอร์ แฟรงค์เฟิร์ต วิหารโรเมอร์แฟรงค์เฟิร์ต

วันเดินทาง  :  11-18 เมษายน 2559  สงกรานต์
ราคาทัวร์ยุโรป  :  77,900 บาท
สายการบิน   QATAR AIRWAYS (QR)
รหัสทัวร์  : N9-France-Luxembourg-Belgium-Netherlands-Germany-8D-QR

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์2559/2016 เยอรมนี ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน QR(GG12)ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์2559/2016 เยอรมนี ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่  ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน QR(GG12)ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่

ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกราน๖ื2559/2016 เยอรมนี ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น ขึ้นกระเช้าต่อไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ่ จัตุรัสมาเรียนพาซ มิวนิค ซาลส์เบิร์ก ฮัลสตัท เชสกี้ ครุมลอฟ ปราค มหวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาลส์ หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ จัตุรัสเมืองเก่า ปราค บราติสลาว่า บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง ล่องแม่น้ำดานูบ กรุงเวียนนา ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ เวียนนา พระราชวังเชรินน์บรุนน์
วันเดินทาง  : 9 -17 เมษายน 2559 สงกรานต์ / 30 เม.ย. – 8 พ.ค.2559
ราคาทัวร์ยุโรป   เริ่มต้น :  79,900 บาท
สายการบิน  Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์  N9-GG12-9D-QR

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปชมดอกไม้ Tulip Festival 2016 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน EK มี.ค.-พ.ค.2559

ทัวร์ยุโรปชมดอกไม้ Tulip Festival 2016 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน EK มี.ค.-พ.ค.2559

ทัวร์ยุโรปชมดอกไม้ Tulip Festival 2016 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน EK มี.ค.-พ.ค.2559 ล่องเรือหลังคากระจก ชิมขาหมูเยอรมัน ลิ้มรสอาหารไทย ดูไบ แฟรงก์เฟิร์ท-ไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-แฟรงก์เฟิร์ท-จัตุรัสโรเมอร์-ถนน Zeil บรัสเซลส์-อะตอมเมียม-จัตุรัสกรองปลาซ-แมนเนเก้นพิส เกนท์-ศาลาว่าการเมือง-บรูจส์-ศาลาว่าการเมือง-หอประชุมสงฆ์-โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ ล่องเรือชมเมืองบรูจส์ อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-จัตุรัสแดม  ลิเซ่-สวนเคอเคนฮอฟ-ซานสคันส์-หมู่บ้านกังหัน
วันเดินทาง : 19-26 มี.ค./ 11-18 เม.ย./ 1-8 พ.ค. 2559
ราคาทัวร์ยุโรปเริ่มต้น : 54,900 บาท
สายการบิน : Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ : N9-4COUNTRY-8D-QR

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน QR ก.พ.-มี.ค.2559

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปปีใหม่2559/2016 ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย ฮัลสตัทท์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี  มิวนิค  จัตุรัสมาเรียนพลาซ  ปราสาทนอยชวานชไตน์  ฟุสเซ่น ซาลส์เบิร์ก ฮัลสตัทท์  พาสเซา เชสกี้ครุมลอฟ ปราค วิหารเซนต์ วิตุส สะพานชาลส์  จัตุรัสเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ปราค  บราติสลาวา บูดาเปสต์ ล่องแม่น้ำดานูบบูดาเปสต์ คาสเซิลฮิลล์  ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาส เตียน  พระราชวัง โกดอลโล  เซนเทนเดร้ บูดาเปสต์  เวียนนาถนนคาร์เนอร์  วิหาร เซนต์ สเตฟาน  พระราชวังเชิร์นบรุน
วันเดินทาง  เดือนกุมภาพันธ์ : 13 – 21 / 20 – 28 ก.พ.2559 /เดือนมีนาคม : 5 – 13 / 26 มี.ค. – 3 เม.ย. 2559
ราคาทัวร์ยุโรป เริ่มต้น  :75,900 บาท
สายการบิน :   Qatar Airways  (QR)
รหัสทัวร์    N9-EURO-PRO-9D-QR

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (EK) สงกรานต์2559/2016

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (EK) สงกรานต์2559/2016

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (EK) สงกรานต์2559/2016 อิงโกลสตัดท์ Ingolstadt Village Outletมิวนิค สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น อินส์บรูค หลังคาทองคำ ซาลบูร์ก สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ ครุมลอฟ คาโรวีวารี่ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก โบสถ์เซนต์ไวตัส สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ ประตูเมืองเก่า อิสระช้อปปิ้ง

วันเดินทาง  มีนาคม 23-30 / 24-31 /30 มี.ค. - 6 เม.ย./เมษายน 5-12 / 6-13 /26 เม.ย. – 2 พ.ค. /27 เม.ย. – 4 พ.ค. / 28 เม.ย. – 5 พ.ค 2559
รอบพิเศษสงกรานต์2559    9-16  /11-18 / 12-19 เมษายน 2559

ราคาทัวร์ยุโรปเริ่มต้น   49,900 บาท
สายการบิน    Emirates (EK)
รหัสทัวร์   NDD-EK005-8D-EK

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปเยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8วัน5คืน (EY) สงกรานต์2559 ก.พ.-เม.ย.2559

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก สงกรานต์2559

โปรโมชั่นทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปเยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8วัน5คืน (EY) สงกรานต์2559 ก.พ.-เม.ย.2559 (ทัวร์FRA-EY002) บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) พักเมือง มรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
วันเดินทาง  9 -16 ก.พ.10-17 มี.ค.2559 28 เม.ย – 5 พ.ค., 12 – 19, 19 – 26 พ.ค. 2559 /08–15, 09-16, 10-17, 11-18, 12-19 เม.ย. 2559
ราคาทัวร์ยุโรป เริ่มต้น  59,900 บาท
สายการบิน  Etihad Airways (EY)
รหัสทัวร์  N5-Germany-Czech-Austria-8D-EY

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (EK)(FRA-EK003)สงกรานต์2559

ทัวร์ยุโรปตะวันออกปีใหม่ เยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค  ฮังการี  ออสเตรีย 8วัน5คืน   (EK)   ปีใหม่ 2559 / 2016

ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ ทัวร์ยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)(FRA-EK003) สงกรานต์2559 บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlory vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) แบบเต็มอิ่มซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ที่โค้งน้ำสุดสวยของแม่น้ำดานูบ เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา เที่ยวซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองเกิดของนักดนตรีเอก“วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท”Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria
วันเดินทาง  วันที่ 26 ม.ค.-2 ก.พ., 10-17 ก.พ.,24 ก.พ.-2 มี.ค., 16-23, 23-30 มี.ค., 29มี.ค.-5 เม.ย.59 / วันที่ 5 -12, 6-13 เม.ย.,8–15, 9-16, 10-17, 11-18, 12-19 เม.ย., 28 เม.ย.-5 พ.ค.59 /วันที่ 3-10 , 4-11 พ.ค., 18-25 พ.ค., 1-8, 16-23 มิ.ย.59
ราคาทัวร์ยุโรป  เริ่มต้น  55,900 บาท
สายการบิน  Emirates (EK)
รหัสทัวร์  N5-5COUNTRY-8D-EK

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 8วัน5คืน QR เม.ย. 2559 เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์

ทัวร์ยุโรปเช้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein ปราสาทหินหงส์ใหม่

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์2559/2016 เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย ชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสความโรแมนติกที่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก เดินเล่นที่เขตเมืองเก่าที่บราติสลาวา(Bratislava) ล่องเรือชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองที่มีความสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติ เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก Germany-Austria-Czech-Slovak-Hungary

วันเดินทาง :  5-12, 9-16 ก.พ. 2016 / 6-13, 10-17, 12-19 เม.ย. 2559
ราคาทัวร์ยุโรป :   59,900  บาท
สายการบิน :   Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ :  N5-EURO-MUC-QR004-8D5N-(QR)

อ่านเพิ่มเติม...

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส
44 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %