Tel: 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 
Hotline: 089-445-1043, 097-459-6154, 091-964-5546

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก ยุโรปตะวันออก 2016 / 2559 เที่ยวยุโรปตะวันออก ทัวร์ปราก เที่ยวออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ฮังการี เช็ค โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก โปรโมชั่น

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

เที่ยวยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)(ทัวร์ VIE-BR002)

 เที่ยวยุโรปฮัลสตัท  ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี

ทัวร์ยุโรปตะวันออก2017/2560 เที่ยวยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)(ทัวร์ VIE-BR002) เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท อินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ มิวนิค คาร์โลวี วารี ปราก ปราสาทปราก กรุงบราติสลาว่า บราติสลาว่า OUTLET กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์ จัตุรัสวีรบุรุษ CASTLE HILL เวียนนา
วันเดินทาง  เมษายน-มิถุนายน 2560
ราคาทัวร์ยุโรปเริ่มต้น    65,900 บาท
สายการบิน   EVA Air (BR)
รหัสทัวร์  N5-EUR-9D-BR

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

วันที่ 18 – 26  เม.ย.2560

69,900 69,900 69,900 69,900 7,900
วันที่ 2-10, 16-24  พ.ค. 2560 65,900 65,900 65,900 65,900 7,900
วันที่ 6-14, 20-28 มิ.ย. 2560 65,900 65,900 65,900 65,900 7,900

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูกAustria-Germany-Czech-Slovak-Hungary 9 วัน 6 คืน (QR) (ทัวร์ VIE-QR001) พฤษภาคม -มิถุนายน 2560

ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก  เที่ยวชมปราสาทนอยชวานสไตน์  Austria-Germany-Czech-Slovak-Hungary

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย เยอรมนี เช็กสโลวัค ฮังการี9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) (ทัวร์ VIE-QR001) เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท อินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ มิวนิค คาร์โลวี วารี ปราก ปราสาทปราก กรุงบราติสลาว่า Outlet กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์ จัตุรัสวีรบุรุษ CASTLE HILL เวียนนา
วันเดินทาง  วันที่ พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
ราคาทัวร์ยุโรป  59,900 บาท
สายการบิน  QATAR AIRWAYS (QR)
รหัสทัวร์  N5-EURO-9D-(QR)

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
พฤษภาคม : 9-17, 11-19, 16-24, 18-26, 20-28, 23-31, 25 พ.ค.-2 มิ.ย., 27 พ.ค.-4 มิ.ย., 30 พ.ค.-7 มิ.ย.2560    59,900   
 59,900   59,900   59,900  7,900
มิถุนายน : 6-14, 8-16, 13-21   มิ.ย. 2560 59,900 59,900 59,900 59,900 7,900

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์2017 เยอรมนี เชค ออสเตรียสโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน GG12 (QR) ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ โปรโมชั่น

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมนี  เชค  ออสเตรียสโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน GG12 (QR) ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่  โปรโมชั่นพฤศจิกายน  2559

ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์2017 เยอรมนี  เชค  ออสเตรียสโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน GG12 (QR) ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่  โปรโมชั่น  มิวนิค ปราสาทนอยชวานชไตน์ การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพาซ ฮัลสตัท เชสกี้ ครุมลอฟ ปราค มหวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาลส์ หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ จัตุรัสเมืองเก่า ปราค บราติสลาว่า บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง ล่องแม่น้ำดานูบ ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน เวียนนา เวียนนา พระราชวังเชรินน์บรุนน์ ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์
วันเดินทาง  : 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2560 (วันแรงงาน)
ราคาทัวร์ยุโรป   เริ่มต้น : 79,900  บาท
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
รหัสทัวร์  N9-GG12-9D-QR

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
29 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2560 (วันแรงงาน)
79,900 78,900 77,900 76,900 13,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์2017 ตะวันออกเยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน GG12 (EK) ขึ้นยอดเขา Zugspitze

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์2017 ตะวันออกเยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน GG12 (QR) ขึ้นยอดเขา Zugspitze

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์2017 ตะวันออกเยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน GG12 (QR) ขึ้นยอดเขา Zugspitze   มิ วนิค  จัตุรัสมาเรียนพลาซ  ปราสาทนอยชวานชไตน์  ฟุสเซ่น  ซาลส์เบิร์ก  ฮัลสตัทท์  พาสเซา  เชสกี้ครุมลอฟ  ปราค  วิหารเซนต์ วิตุส  สะพานชาลส์  จัตุรัสเมืองเก่า  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ปราค  บราติสลาวา  บูดาเปสต์  ล่องแม่น้ำดานูบ  บูดาเปสต์  คาสเซิลฮิลล์  ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาส เตียน  พระราชวัง โกดอลโล  เซนเทนเดร้ บูดาเปสต์  เวียนนา  ถนนคาร์เนอร์  วิหาร เซนต์ สเตฟาน  พระราชวังเชิร์นบรุน
ราคาทัวร์ยุโรป ราคาเริ่ม  : 62,900 บาท
สายการบิน    EMIRATES  (EK)
รหัสทัวร์  N9-GG11-9D-EK

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
วันที่ : 31 มี.ค. – 8 เม.ย.  2560 62,900 62,900 62,900 62,900 12,000
วันที่ : 23 เม.ย.. - 1 พ.ค. 2560 79,900 79,900 79,900 79,900 12,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เมืองลิเซ่ 7วัน4คืน (EK)

ทัวร์ยุโรปสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ  ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เมืองลิเซ่  7วัน4คืน (EK)ทัวร์ยุโรปชมดอกเคอเค่นฮอฟ ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เมืองลิเซ่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ  เปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี  ดูไบ  หอไอเฟล  ถนนชองเชลิเช  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet  แกลลอเรียลาฟาแยตต์ เมืองบรูจจ์ ศาลาว่าการเมือง  หอประชุมสงฆ์ –กรุงบรัสเซลส์  อะตอมเมียม  จัตุรัสกรองปลาซ เมืองรอตเทอร์ดาม  บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส  เมืองอัมสเตอร์ดัม  ล่องเรือหลังคากระจก เมืองลิเซ่  สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ จัตุรัสแดม
วันเดินทาง 
มีนาคม : 21 – 27  / 23 – 29 /  29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2560 
มีนาคม  : 20 – 26 / 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 2560 
พฤษภาคม : 9 -15 / 10 – 16 /  12 – 18 พ.ค. 2560 

ราคาทัวร์เริ่มต้น  39,900 บาท   ** อัตรานี้ไม่รวม  วีซ่าเชงเก็น( schengen visa ) 3,500 /คน**
สายการบิน  EVA AIR (ฺBR)
รหัสทัวร์  NCD-AMS-7D5N-EK

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน TG (ทัวร์ BRU-TG001)

ทัวร์ยุโรป ปีใหม่2559/2016 ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม

ทัวร์ยุโรป2017 ทัวร์ยุโรปเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ บรัสเซลส์ อะตอมเมี่ยม ลักเซมเบิร์ก ไฮเดลเบิร์ก แฟรงก์เฟิร์ต แฟรงก์เฟิร์ต ล่องเรือแม่น้ำไรน์ โคโลญ โคโลญ ช๊อปปิ้ง Roermond Outlet เทศกาลดอกไม้ หมู่บ้าน กังหันลมซานสคันส์ อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือ จัตุรัสดัมสแควร์ บรัสเซลส์ จัตุรัสกรองด์ปลาซ //***ในกรณีทีมีวีซ่าแล้วหรือดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ลด 2,500 บาท/ท่าน***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2560***
ราคาทัวร์ยุโรป ราคาเริ่มต้น   79,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways(TG)
รหัสทัวร์  N5-EUR-7D4N-TG-BRU-TG001

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
7-14, 10-17 เมษายน 2560 (เทศกาลดอกไม้)
76,900 76,900 76,900 7,500 6,900

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก2017/2560 เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) (ทัวร์ FRA-EY003)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก2017/2560 เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY) ปราก,ปราสาทปราก ,เชสกี้ ครุมลอฟ

ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก2017/2560 ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle)  เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) (ทัวร์ FRA-EY003) บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย ชมพระราชวังเชินบรุนน์ Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา  
วันเดินทาง  มกราคม : 17 - 24 ม.ค. 2560 :  56,900  
กุมภาพันธ์ : 7-14, 21-28 ก.พ. 2560 : 56,900

ราคาทัวร์ยุโรป :  56,900 บาท
สายการบิน  Etihad Airways (EY)
รหัสทัวร์ : N5-EUR-FRA-EY003-EY

อ่านเพิ่มเติม...

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส
79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com  www.teamtravel.co.th
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

add friend line

 

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %