ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก ยุโรปตะวันออก ปีใหม่ 2014 / 2557 เที่ยวยุโรปตะวันออก 2556 ทัวร์ปราก เที่ยวออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ฮังการี เช็ค โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก โปรโมชั่น

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เช็ค สโลวัค 9 วัน โปรโมชั่น การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ปราก 2557 ราคาถูก การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก โปรโมชั่น การบินไทย เมษายน 2557 มิวนิค ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเชค) ปราสาทครุมลอฟ (ด้านนอก) ชมเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เวียนนา (ออสเตรีย) พระราชวังเชิร์นบรุนน์ คาร์ทเนอร์สตรีท โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ อิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านกรินซิ่ง การแสดงดนตรีพื้นเมือง เวียนนา บูดาเปสต์ (ฮังการี) จตุรัสฮีโร่ ป้อมชาวประมง  โบสถ์แมทธิอัส  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (พร้อมเครื่องดื่มเสิร์ฟ) บูดาเปสต์ บราติสลาวา (สาธารณรัฐสโลวัค) ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (ด้านนอก)  สะพาน UFO ชมเมืองเก่า โบสถ์เซนต์มาติน ปราก (สาธารณรัฐเชค) ปราก  ปราสาทแห่งกรุงปราก สะพานชาร์ลส์ จตุรัสเมืองเก่า ชมเมืองและอิสระช้อปปิ้ง ปราก มิวนิค เฟราเอ่นเคียร์เช่อ จตุรัสมาเรียน อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ง ฟุซเซ่น ฟุซเซ่น ปราสาทนอยซ์ชวานสไตน์ ชมเมืองฟุซเซ่น มิวนิค
วันเดินทาง  29 มีนาคม - 7  เมษายน 2557
ราคาทัวร์ยุโรป   78,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  PG-EEU-9D7N-TG

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก 2557 ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค 8 วัน (BR)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก 2556 ใบไม้เปลี่ยนสี


ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก 2557 ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค 8 วัน (BR) สู่นครเวียนนา (ออสเตรีย)-บูดาเปสต์ (ฮังการี่)- ล่องแม่น้ำดานูบ-เซนเทนเดร้-กียอร์ -บราติสลาว่า (สโลวาเกีย)-ปราก (เชค)-ปราสาทปราก-จัตุรัสตาโรเมสเก้-สะพานชาร์ลส์-เชสกี้ ครุมลอฟ-สินซ์-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุนด์-หมู่บ้านกรีนซิ่ง (ออสเตรีย)-เวียนนา-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเน่อร์

วันเดินทาง  :  2,9,16,23,30 ม.ค./6,13,20,27 ก.พ./6,13,20,27 มี.ค. 2557
ราคาทัวร์ยุโรป  :  69,900 บาท
สายการบิน  :  EVA Air (BR)
รหัสทัวร์  :  GZ-EAS EURO-8D(BR)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก สงกรานต์ 2557 เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 8 วัน ราคาถูก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก สงกรานต์ 2557 ทัวร์เยอรมัน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก สงกรานต์ 2557 เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี นูเรมเบิร์ก คาร์โลวี่วารี่ ปราสาทแห่งกรุงปราก สโลวัค บราทิสลาวา บูดาเปสต์ เวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน ปราสาทฮอฟบวร์ก มหาวิหารเซ็นต์สเตฟาน ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ซาลสเบิร์ก บ้านโมสาร์ท สวนมิลาเบล (the sound of music) HALLSTATT เมืองมรดกโลก SHOPPING OUTLET PARNDORF Egypt air พร้อมสะสมไมล์การบินไทย
วันเดินทาง   15-22, 22-29 มี.ค./ 29 มี.ค.-5 เม.ย./ 1-8,  4-11, 9-16, 10-17,11-18,12-19,13-20 เม.ย./ 4-11,11-18,18-25 พ.ค./ 25 พ.ค-1 มิ.ย.57
ราคาทัวร์ยุโรป  เริ่มต้น  64,900 บาท
สายการบิน    EGYPT AIR (MS)
รหัสทัวร์    VH-EURO10.1-8D-MS

ทัวร์ยุโรปตะวันออก สงกรานต์ 2014 เที่ยวเยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี ทัวร์ปราก 9 วัน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชสกี้ครุมลอฟ สงกรานต์ 2014 ราคาถูก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก สงกรานต์ 2014 เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี เที่ยวมิวนิค ชมปราสาทนอยชวานชไตน์ เชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทปราค  วิหารเซนวิตุส บูดาเปสต์ บราติสลาว่า ล่องแม่น้ำดานูบเวียนนา พระราชวังเชิร์นบรุน ถนน คาร์ทเนอร์ หมู่บ้านกรินซิง  ขาหมูเยอรมัน เป็ดโบฮีเมี่ยน
วันเดินทาง  21 ก.พ. - 1 มี.ค./ 28 ก.พ. - 8 มี.ค./  7-15, 14 - 22, 21-29, 28 มี.ค. - 5 เม.ย./ 11-19, 18-26 เม.ย./ 2-10 พ.ค.57
ราคาทัวร์ยุโรป 77,900 บาท
สายการบิน  Jordanian Airlines (RJ)
รหัสทัวร์  GZ-EEU05-RJ

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
51/236 ซ.นวลจันทร์17 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 116 068102 116 0681, 02 115 833402 115 8334  แฟกซ์. 02 116 068102 116 0681
Hotline: 089 445 1043089 445 1043 (รัน) , 084 019 8281097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

 

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %