tel.02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 hotline 089 445 1043

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก ยุโรปตะวันออก สงกรานต์ 2015 / 2558 เที่ยวยุโรปตะวันออก ทัวร์ปราก เที่ยวออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ฮังการี เช็ค โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก โปรโมชั่น

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปราคาถูก59,900 เยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8วัน5คืน (EK)

เที่ยวยุโรปเยอรมนี แฟรงค์เฟิร์ต เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่นราคาถูก ทัวร์ยุโรปราคาถูก59,900 แฟรงก์เฟิร์ต  จัตุรัสโรเมอร์ แบมเบิร์ก  นูเรมเบิร์ก  เมืองคาร์โลวี วารี (Karlory vary)กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก เข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) เดินเล่นบนสะพานชาร์ล กรุงบราติสลาว่า (Bratislava)  ชอปปิ้งOutlet  ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ เข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) เมืองซาลส์บวร์ก ชมสวนดอกไม้มิราเบล มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
วันเดินทาง 11-18 มิ.ย.,25 มิ.ย.- 2 ก.ค.2558 30 มิ.ย.-7 ก.ค.,9-16 ก.ค.,24 ก.ย. – 1 ต.ค.2558 1–8,8–15,15-22 ,22-29 ต.ค.,29 ต.ค.- 5 พ.ย. 2558
ราคาทัวร์ยุโรป  59,900 บาท 
สายการบิน   Emirates (EK)
รหัสทัวร์  N5-D-CZ-SLO-H-A 8D5N (EK)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรป 5 ประเทศ (มิวนิค) เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 8วัน5คืน (QR) เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ (59,900)

ทัวร์ยุโรปเช้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein ปราสาทหินหงส์ใหม่

ทัวร์ยุโรป2558 ทัวร์ยุโรปปลายปี  ทัวร์ยุโรปเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein ปราสาทหินหงส์ใหม่ เที่ยวยุโรป 5 ประเทศ (มิวนิค) เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี  มิวนิค  ปราสาทนอยชวานสไตน์   อินส์บรูค ฮัลสตัท  เชสกี้ ครุมลอฟ  เชสกี้ ครุมลอฟ ปราก ปราสาทแห่งปราก บราติสลาวา บูดาเปสต์ บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง   เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
วันเดินทาง : 5-12 ส.ค.,26 ส.ค.-2 ก.ย./16-23 ก.ย.,23-30 ก.ย.,30 ก.ย.-7 ต.ค.2558
ราคาทัวร์ยุโรป :   59,900  บาท
สายการบิน :   Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ :  N5-EURO-8D5N-(QR)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค 4 ประเทศ 9วัน6คืน TG (พักมิวนิค 2 คืน)

ทัวร์ถูกปีใหม่ 2558 ยุโรปตะวันออกทัวร์ปรากราคา

ทัวร์ยุโรปตะวันออก  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค 4 ประเทศ 9วัน6คืน TG (พักมิวนิค 2 คืน) พิเศษ..เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้ ชิมไส้กรอก จิบไวน์ พร้อมดนตรีพื้นเมืองเวียนนิสกรุ๊ปเดียวเท่านั้นร่วมงาน OKTOBERFEST  เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
กำหนดการเดินทาง  18 – 26 กันยายน 2558  (เทศกาล Oktoberfest)
ราคาทัวร์ยุโรป  67,900 บาท
สายการบิน  THAI AIRWAY (TG)
รหัสทัวร์  N8-EURO-9D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค Classic Eastern 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก ออลสตัท ออสเตรีย

ทัวร์ยุโรป  เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค (TG) บินตรงสู่มิวนิค มิวนิค (เยอรมัน) ปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียน  ประตูเซนลิงเกอร์ ฮัลสตัท(ออสเตรีย) กรุงเวียนนา สตัดท์พาร์ค ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์ เวียนนา(ออสเตรีย) พระราชัวงเชรินน์บรุนน์ กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) ป้อมปราการ Fisherman‘s Bastion โบสถ์ Matthias ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ บูดาเบสต์ (ฮังการี) บราติสลาวา (สโลวัค) ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา กรุงปราก (สาธารณรัฐเชค) สะพานชาร์ลส์ กรุงปราก (สาธารณรัฐเชค) ปราสาทแห่งกรุงปราก เชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ เชสกี้ครุมลอฟ คาร์โลวี่ วารี่ มิวนิก (เยอรมัน) พิเศษ..เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
วันเดินทาง   2-10, 9-17 ต.ค./ 13-21 พ.ย.58
ราคาทัวร์ยุโรป ราคาเริ่ม  :  65,900 บาท
สายการบิน   THAI AIRWAY (TG)
รหัสทัวร์  N8-EURO-9D6N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

เที่ยวยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 2015 เยอรมัน เช็ค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน การบินไทย MAY-NOV

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชสกี้ครุมลอฟ ปีใหม่ 2015 ราคาถูก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2558 เที่ยวยุโรปตะวันออก ราคาถูก ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี เที่ยวมิวนิค ฮัลล์สตัท (ออสเตรีย) เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์ (ฮังการี) บูดาเปสต์ บราติสลาว่า (สาธารณรัฐสโลวัค) บราติสลาว่า ปราก (สาธารณรัฐเช็ค) เชสกี้ครุมลอฟ อิงโกลสตัดท์ (เยอรมัน) อิงโกลสตัดท์
วันเดินทาง 29 พ.ค.- 06 มิ.ย. / 31 พ.ค.- 08 มิ.ย. / 04-12 ก..ย. / 09-17 ต.ค. / 16-24 ต.ค. / 22-30 ต.ค. / 23-31 ต.ค. / 20-28 พ.ย. 58
ราคาทัวร์ยุโรป 65,900 บาท
สายการบิน Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ N1-EURO-9D-TG(MAY-NOV)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน TG SUPER PROMOTION 2015

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9วันPROMOTION 2015

ทัวร์ยุโรปตะวันออกSUPER PROMOTION 2015 เยอรมัน เช็ค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน TG ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9วันการบินไทย เที่ยวเยอรมัน เช็ค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย ฮัลล์สตัท นูเรมเบิร์ก เชสกี้ครุมลอฟ ปราก บราทิสลาวา บูดาเปสท์ เวียนนา อิงโกลสตัดท์ มิวนิค ช้อปปิ้ง OUTLET
วันเดินทาง  29 พ.ค.- 06 มิ.ย. / 31 พ.ค.- 08 มิ.ย. / 04-12 ก..ย. / 09-17 ต.ค. / 16-24 ต.ค. / 22-30 ต.ค. / 23-31 ต.ค. / 20-28 พ.ย. 58
ราคาทัวร์ยุโรป  65,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  N1-SUPER PRO-8D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 8 วัน5คืน QR

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูกมาก 48900

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น เที่ยวยุโรปเดือนมิถุนายน  เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)ชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เยือนซาร์ลส์บวร์ก (Salzburg)พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) กรุงปราก (Prague) ล่องเรือชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ซื้อสินค้าแฟชั่นที่ OUTLET เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)

วันเดินทาง  3-10 ,17-24 มิถุนายน 2558
ราคาทัวร์ยุโรป  59,900 บาท
สายการบิน   Qatar Airways  QR
รหัสทัวร์    N6-EURO-PRO-8D-QR

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก2558 เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน QR มิ.ย.-ส.ค.2558

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮอลสตัท ปีใหม่ 2557 ราคาถูก การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก2558 เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน QR เที่ยวครบทุกเมืองสวยแบบไม่เหมือนใคร เข้าชมพระราชวังโกดอลโล่ มิวนิค  จัตุรัสมาเรียนพลาซ  ปราสาทนอยชวานชไตน์ ฟุสเซ่น ซาลส์เบิร์ก ฮัลสตัทท์ พาสเซา  เชสกี้ครุมลอฟ  ปราค  วิหารเซนต์ วิตุส สะพานชาลส์  จัตุรัสเมืองเก่า  หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ปราค บราติสลาวา บูดาเปสต์ ล่องแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์  คาสเซิลฮิลล์  ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาส เตียน พระราชวัง โกดอลโล  เซนเทนเดร้ บูดาเปสต์  เวียนนา  ถนนคาร์เนอร์  วิหาร เซนต์ สเตฟาน  พระราชวังเชิร์นบรุน พิเศษกับเมนู ขาหมูเยอรมัน+เบียร์ / ขาหมู ณ หมู่บ้านกรินซึ่ง+ไวน์
วันเดินทาง  13 – 21 มิ.ย./11 – 19 ก.ค., 30 ก.ค. – 7 ส.ค.2558
ราคาทัวร์ยุโรป   77,900 บาท
สายการบิน  Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์  N9-4COUNTRY-9D-QR

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย เอทิฮัด แอร์เวย์ (EY)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก 2556 ฮอลสตัท

โปรโมชั่นทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย : แฟร้งค์เฟิร์ต นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน) ปราก (สาธารณรัฐเช็ค) ปราก เชสกี้ คลุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค) เชสกี้ คลุมลอฟ เวียนนา (ออสเตรีย) ซาลสเบิร์ก อินน์สบรูค (ออสเตรีย) อินน์สบรูค (ออสเตรีย) ฟุสเซ่น การ์มิซ (เยอรมัน) อินน์สบรูค (ออสเตรีย) อินน์สบรูค (ออสเตรีย) มิวนิค (เยอรมัน) โปรโมชั่นยุโรปตะวันออก 
วันเดินทาง  30 เม.ย.-07 พ.ค./ 01-08 พ.ค. / 02-09 พ.ค. / 24-31 พ.ค. / 12-19 มิ.ย.2558
ราคาทัวร์ยุโรป เริ่มต้น  63,900 บาท
สายการบิน  Etihad Airways (EY)
รหัสทัวร์  N1-E-EUR-8D-EY

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก2015 สงกรานต์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 8 วัน Qatar Airways

กรุงปราก ทัวร์ปราก ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก สงกรานต์ 2015 ปารีส พระราชวังแวร์ซาย ประตูชัย อาร์ช เดอ ทริอองฟ์ ล่องแม่น้ำแซน ลักแซมเบิร์ก บรัสเซลส์ กรองปราซ เมนเนเกนพิส ซานส์ คาน อัมสเธอร์ดาม ล่องเรือหลังคากระจก ชมดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ โรงงานเจียรนัยเพรช มหาวิหารโคโลญ ล่องแม่น้ำไรน์ แฟรงค์เฟิร์ต วิหารโรเมอร์
วันเดินทาง : 8 – 15, 15 – 22 ก.พ. / 8 – 15, 22 – 29, 29 มี.ค. – 5 เม.ย. / 11 – 18 (วันสงกรานต์), 26 เม.ย. – 3 พ.ค. / 3 – 10 / 10 – 17 / 17 – 24 พ.ค.58
ราคาทัวร์ยุโรปเริ่มต้น : 68,900 บาท
สายการบิน : Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ : N9-4COUNTRY-8D-QR

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก วันแรงงาน 2015 ฝรั่งเศส ลักแซมเบอร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 8 วัน REVISE (QR)

belgium-tour02

ทัวร์ยุโรปตะวันออก สงกรานต์ 2015 ฝรั่งเศส ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ปารีส พระราชวังแวร์ซาย ประตูชัย อาร์ช เดอ ทริอองฟ์ ล่องแม่น้ำแซน บรัสเซลส์ กรองปราซ เมนเนเกนพิส ซานส์ คาน อัมสเธอร์ดาม ล่องเรือหลังคากระจก ชมดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ โรงงานเจียรนัยเพรช มหาวิหารโคโลญ ล่องแม่น้ำไรน์ แฟรงค์เฟิร์ต วิหารโรเมอร์
วันเดินทาง  8 – 15 / 15 – 22 ก.พ. / 8 – 15 / 22 – 29 / 29 มี.ค. – 5 เม.ย. / 11 – 18  / 26 เม.ย. – 3 พ.ค.(วันแรงงาน) / 3 – 10 / 10 – 17 / 17 – 24 พ.ค.58
ราคาทัวร์ยุโรปเริ่มต้น  68,900 บาท
สายการบิน   Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์  N9-E-EUR-8D-QR(REVISE)

อ่านเพิ่มเติม...

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
44 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %