ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland team tour45

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  SWITZERLAND GOOD GOING 7 วัน 4 คืน (QR) GOT ZRH-QR004  ก.พ.-มี.ค.2561  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา ***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***

วันเดินทาง:  กุมภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2561
วันที่ : 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 : 52,990.-

วันที่ : 2 - 8, 16 - 22 , 30 มี.ค. - 5 เม.ย. 2561 : 52,990.-
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น โดยประมาณ 3,500 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  52,990.-
สายการบิน :  โดยสายการบินกาตาร์  (QR)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-(ZRH-QR004)-7D-QR 

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ปีใหม่2018, สวิสเซอร์แลนด์, ยอดเขาจุงฟราวน์

ทัวร์ยุโรป ปีใหม่2018 / 2561 สวิสเซอร์แลนด์  (SQ06_ EU) ROMANTIC SWITZERLAND 7วัน4คืน  BY SQ ชมเส้นทางสายโรแมนติก Top of Europe "จุงฟราว" ชมน้ำพุเจ็ทโด้ น้ำพุที่มีความสูงและใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวเมืองเบิร์น ชมบ่อหมีน้ำตาล ยื่นวีซ่าสถานทูตสวิส** ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท ** ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร / ท่าน

วันเดินทาง: ตุลาคม- ทัวร์ยุโรป ปีใหม่2018 / 2561 
วันที่ : 08 – 14 พฤศจิกายน 2560 : ราคา 52,900
วันที่ : 22 – 28 พฤศจิกายน 2560 : ราคา 52,900
วันที่ : 29 ธันวาคม – 04 มกราคม 60 : ราคา 62,900 (ทัวร์ยุโรป ปีใหม่)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  52,900
สายการบิน :   SINGAPORE AIRLINE (SQ)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N2-ZRH-(SQ06-EU)-7D-EK 

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour34

ทัวร์ยุโรป  ทัวร์ปีใหม่2018 (EK008) โมโน สวิต 7 วัน (EK) New Year 2018 
วันแรก : กรุงเทพฯ 
วันที่สอง : ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ 
วันสาม : โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย์-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-เบิร์น(สวิสฯ)
วันสี่ : บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม 
วันหก : สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-ซูริค-จัตุรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ (สวิสฯ)
วันที่เจ็ด : ดูไบ-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง: วันที่ : 8-14 พ.ย. 60 : ราคา59,900
วันที่ : 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 60 : ราคา 59,900
วันที่ : 4-10 ธ.ค. 60 : ราคา59,900
วันที่ : 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 : ราคา 69,900 / New Year 2018
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  59,900
สายการบิน :   เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NDD-ZRH-(EK008)-7D-EK 

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour16

ทัวร์ยุโรป ปีใหม่2018 แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) (ทัวร์ GOT ZRH-TG001) นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่มีพื้นที่กว่า 70% เป็นภูเขา นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ ณ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) และ เยือนสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) ณ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

วันเดินทาง: วันที่ : 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  87,500
สายการบิน :   THAI AIRWAYS (TG)    
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-ZRH-10D7N-TG

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour05

ทัวร์ยุโรป (ZRH-EY001) Best of Swiss Alps 7 วัน 4 คืน (EY) ก.ย.-ธ.ค. 2560 นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)  เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา ***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn)

วันเดินทาง: วันที่ : 26 ก.ย. – 2 ต.ค. , 4 – 10 ต.ค. , 10 – 16 ต.ค. , 16 – 22 ต.ค. , 24 – 30 ต.ค. , 31 ต.ค. – 6 พ.ย. ,  7 – 13 พ.ย. , 29 – 5 ธ.ค. ,  3 – 9 ธ.ค. , 7 - 13 ธ.ค. 2560
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  59,900
สายการบิน :   เอทิฮัด (EY)    
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-ZRH-7D4N-EY

downloadpdf  addfriend

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์, ทัวร์สวิส, ยอดเขาจุงฟราวน์, ทัวรืปีใหม่2018, ยุโรปปีใหม่

ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ EK (ทัวร์ ZRH-EK001)
สวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***

วันเดินทาง  :  ตุลาคม : 9-15, 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 2560 : 53,900.-
พฤศจิกายน : 14 – 20, 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2560 : 53,900.-
ธันวาคม : 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 2561 : 65,900.-
ราคาทัวร์ยุโรป  : 53,900 บาท 
สายการบิน  :   Swiss International Air Lines  (LX)
รหัสทัวร์  :   N5-ZRH-EK001-7D4N-LX

 

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour40

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Switzerland : Paradise on Earth 2 8 วัน 5 คืน  TG (ทัวร์ GOTZRH-TG009)นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ โดยขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง  (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”  ***พิชิต 2 เขา,, ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***

วันเดินทาง: วันที่ : 4 – 11 พฤศจิกายน 2560 : ราคา 61,500.-
วันที่ : 26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 60 (ทัวร์ปีใหม่2018) : ราคา 76,500.-
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  61,500
สายการบิน :   Thai Airway (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-ZRH-TG

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour42

ทัวร์ยุโรป (ZRH-QR001) SWISS ฟินเว่อร์ 7 วัน 4 คืน (QR) ก.ย.-ต.ค. 2560  นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

วันเดินทาง: วันที่ : 24 – 30 กันยายน , 1 – 7 ตุลาคม , 8 – 14 ตุลาคม , 22 – 28 ตุลาคม , 29 ต.ค – 4 พ.ย.
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  49,900
สายการบิน :   กาตาร์ แอร์เวย์ (QR)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-ZRH-7D4N-QR

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ยุโรป Switzerland : Paradise on Earth 2     8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การบินไทย TG (ทัวร์ ZRH-TG009)

ทัวร์ยุโรป (EK018) PROMOTION SWITZERLAND 7 วัน โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) ส.ค.-ต.ค. 2560  เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ กลาเซียร์ 3000 โลซานน์ ศาลาไทย เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์กาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเคน ช้อปปิ้งซูริค น้ำตกไลน์ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านลูเซิร์น

วันเดินทาง: วันที่ 10 – 16 ส.ค. , 20 – 26 ก.ย. , 5 – 11 / 19 – 25 ต.ค. 60
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  49,900
สายการบิน :   เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NDD-ZRH-EK018-7D-EK

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour16

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (GG09) แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (QR) ต.ค.-ธ.ค. 2560  นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ  กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม  เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์

วันเดินทาง: วันที่ 28 ต.ค.  – 5 พ.ย. , 4 – 12 พ.ย. , 25 พ.ย. – 3 ธ.ค. , 9 – 17 ธ.ค. 2560
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  88,900 บาท
สายการบิน :   QatarAirways (QR)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N9-SWISS-9D-QR

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ยุโรป Switzerland : Paradise on Earth 2     8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การบินไทย TG (ทัวร์ ZRH-TG009)

ทัวร์ยุโรป Switzerland : Paradise on Earth 2     8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การบินไทย TG (ทัวร์ ZRH-TG009) นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ โดยขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง  (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

วันเดินทาง: 21 – 28 กันยายน 2560
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  61,900
สายการบิน :   Thai Airway (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-ZRH-TG009-8D5N-TG

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top