tel.02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 hotline 089 445 1043

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี 2558 / 2015 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เที่ยวตุรกี อีสตันบูล ทรอย ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ ตุรกี Turkey Tour บริษัททัวร์ตุกรี โปรโมชั่น

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกีแกรนด์ตุรกี 8วัน6คืน(TK)พักโรงแรม 4 ดาวและบินภายใน 1 ขา

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ปีใหม่ 2557

ทัวร์ตุรกีแกรนด์ตุรกี พักโรงแรม 4 ดาวและบินภายใน 1 ขาวร์ตุรกี 10 วัน ทัวร์ตุรกีแกรนด์ตุรกี 2558 อิสตันบูล  เคย์เซอร์รี่ เคย์เซอร์รี่ เกอเรเม คัปปาโดเกีย  คอนย่า  ปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาซึ ทรอย ชานัคคาเล อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน  เซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ
วันเดินทาง 21-28 พ.ค., 6-13,9-16 ,18-25 มิ.ย.,20-27,23-30 มิ.ย.27 มิ.ย.-4 ก.ค.2558 7-14,18-25,21-28,23-30 ก.ค. 2558 6-13,8-15,11-18,20-27 ส.ค. 2558 8-15,17-24,19-26,22-29 ก.ย.,24 ก.ย. 1 ต.ค. 2558 6-13 ต.ค.2558
ราคาทัวร์ตุรกี  49,900 บาท
สายการบิน Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์  N5-TUR-8D-TK

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ตุรกี8วัน (MS) โปรโมชั่นทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกีชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย

ทัวร์ตุรกีทัวร์ราคาถูก ทัวร์ตุรกี ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย เที่ยวเมืองอิสตันบูล มหานคร 2 ทวีประหว่างเอเซียและยุโรป  สุเหร่าสีน้ำเงิน (ชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ  ชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) ชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเจีย ชม“ระบำหน้าท้อง” ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี ชมเมืองคัปปาโดเจีย  นครใต้ดิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ทัวร์เมืองอิสตันบูล
วันเดินทาง สอบถาม
ราคาทัวร์ตุรกี ราคาเริ่ม  39,999 บาท
สายการบิน   Egypt Air (MS)
รหัสทัวร์  N11-TUR-8D-MS 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ตุรกีราคาถูก ทัวร์ตุรกี 8 วัน (MS) 2015

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ปลายปี 2557

ทัวร์ตุรกีราคาถูกโปรโมชั่น 2558 ทัวร์ตุรกี โปรโมชั่น เที่ยวตุรกี มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป อิสตันบูล ชานัคคาเล่-ทรอย ช่องแคบคาร์ดาแนลส์ ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองเพอร์กามัม ชม House of Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี  วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ  คูซาดาซี เอฟฟิซุส  ปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย  ฮีเยราโพลิส คอนย่า ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา  คัปปาโดเจีย เกอเรเม แองการ่า ชม นครใต้ดิน  แองการ่า อิสตันบูล ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
วันเดินทาง สอบถาม
ราคาทัวร์ตุรกี  เริ่มที่  46,999 บาท
สายการบิน   Egypt Air (MS)
รหัสทัวร์  N11-TUR-8D-MS

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย BEST OF THE BEST TURKEY 10 วัน 2558 เที่ยวอียิปต์ 1 วัน

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ปีใหม่2558

ทัวร์ตุรกี 2558 ราคาถูก เที่ยวตุรกี อิสตันบูล ชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมตนำชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) พระราชวังทอปกาปึ เมืองชานัคคาเล่  ช่องแคบคาร์ดาแนลส์ ช่องแคบคาร์ดาแนลส์ กรุงทรอย  ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย  เพอร์กามัม -คูซาดาซี เอฟฟิซุส  ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  ฮีเยราโพลิส  ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเจีย ชมระบำหน้าท้อง เกอเรเม แองการ่า ล่องเรือช่องแคบ บอสฟอรัส ชม ช่องแคบบอสฟอรัส  ตลาดสไปซ์ มาร์เกต เที่ยวอียิปต์ เมืองกีซ่า  ชม การแสดงแสง สี เสียงมหาปีรามิด ชมตัวสฟิงซ์
วันเดินทาง   สอบถาม.2558  
ราคาทัวร์ตุรกี  เริ่มต้น  53,999 บาท
สายการบิน   Egypt Air (MS)
รหัสทัวร์  N11-TUR-10D-MS

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ตุรกี 2558 ตุรกี อิสตันบูล BEST OF THE BEST TURKEY เมืองทรอย 9 วัน (MS)

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ปีใหม่ 2015

ทัวร์ตุรกีราคาถูก เที่ยวตุรกี ปีใหม่2015 อียิปต์ราคาถูกโปรโมชั่นBEST OF THE BEST TURKEY ไคโร อิสตันบูล ชานัคคาเล่ ทรอย เมืองเพอร์กามัม (Pergamum),House of  Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี,วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ,คูซาดาซี เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่,ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเจีย คัปปาโดเจีย เกอเรเม แองการ่า แองการ่า  อิสตันบูล
วันเดินทาง  สอบถาม
ราคาทัวร์ตุรกี  เริ่มต้น  49,999 บาท
สายการบิน   Egypt Air (MS)
รหัสทัวร์  N11-TUR-9D-MS

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ตุรกี 2015 เที่ยวตุรกี อิสตันบูล สกีรีสอร์ท WINTER SKI TURKEY 8 วัน

ทัวร์ตุรกี สกีรีสอร์ท ปีใหม่ 2558

ทัวร์ตุรกี เล่นสกี 2558 อิสตันบูล เมืองอิซเมียร์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน ระบำหน้าท้อง เมืองไคเซอร์รี่ สกี รีสอร์ท กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินพระราชวังทอปกาปึ ชมวิวบนยอดเขาปิแอลอททึ ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ พระราชวังโดลมาบาชเช่-ล่องเรือบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาด แกรนด์ บาร์ซาร์ บินตรงสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว (ไม่เหนื่อย) โรงแรมมาตราฐาน ระดับ 5 ดาว ทุกคืน (พักในอิสตันบูล 2 คืน) นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา เปียลอททึ ชมวิวแบบ 360 องศา สะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร สตาร์ อะลิอันซ์ Star Alliance
วันเดินทาง   สอบถาม
ราคาทัวร์ตุรกี   65,900 บาท
สายการบิน   Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์  N30-TUR-8D-TK

อ่านเพิ่มเติม...

โปรโมชั่นทัวร์ตุรกี 49,900 PROMOTION HIGHLIGHT TURKEY 8 วัน (TK) 2015

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์ตุรกี 49,900  พักค้างคืน อิสตันบูล 2 คืน เข้าชม Local Cave House พร้อมดื่ม ชา กาแฟ สนุกตื้นเต้นกับ Jet Boat Cruise กรุงอิสตันบูล Istanbul ฮิปโปโดรม หรือ สนามแข่ง ม้าโบราณ สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปิ  กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle นครโบราณเฮียราโปลิส เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองมรดกโลกคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ พิเศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House นั่งเรือ Jet Boat Cruise ที่ Red River ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่ยอดเขาเปียลอททึ
วันเดินทาง  สอบถาม
ราคาทัวร์ตุรกี   49,999 บาท
สายการบิน Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์  N30-TUR-8D-TK

อ่านเพิ่มเติม...

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
44 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %