ทัวร์ตุรกี

turkey tour team31

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ตุรกี BEAUTIFUL TURKEY 9 วัน 6คืน (W5) ก.ย.-ต.ค.2560 ชมเมืองอิสตันบูลสุเหร่าสีน้ำเงินสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ชมดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมโชว์ระบำหน้าท้องสไตล์พื้นเมืองประเทศตุรกี ชมโรงงานเครื่องหนังซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาลที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพังเมืองเอฟฟิซุสและเมืองเปอร์กามัม ชมบ้านของพระแม่มารีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ตลาดสไปซ์

วันเดินทาง: วันที่ 01 - 09 /05 - 13 /08 - 16 /12 - 20 /14 - 22 /15 - 23 /19 - 27 /21 - 29 /22 - 30 ก.ย.  , 26 ก.ย. - 04 ต.ค. , 28 ก.ย. - 06 ต.ค. , 29 ก.ย. - 07 ต.ค. 60
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  27,900 บาท
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NSM-TURKEY-9D6N-W5

downloadpdf  addfriend

turkey tour team25

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ตุรกี AUTUMN TURKEY 9 วัน 6คืน (W5) ต.ค.2560 พิเศษสุดๆ พัก 5 ดาว ชมเมืองอิสตันบูลสุเหร่าสีน้ำเงินสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ชมดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมโชว์ระบำหน้าท้องสไตล์พื้นเมืองประเทศตุรกี ชมโรงงานเครื่องหนังซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาลที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพังเมืองเอฟฟิซุสและเมืองเปอร์กามัม ชมบ้านของพระแม่มารีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ตลาดสไปซ์

วันเดินทาง: วันที่ 03 - 11 /05 - 13 /06 - 14 /10 - 18 /12 - 20 /15 - 23 /17 - 25 /19 - 27 /20 - 28 ต.ค.  , 24ต.ค. 60- 01พ.ย. , 26ต.ค. 60- 03พ.ย. , 27ต.ค. 60- 04พ.ย. 60
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,999 บาท
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NSM-TURKEY-9D6N-W5

downloadpdf  addfriend

turkey tour team27

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ตุรกี Turkey Surprise 8 วัน (TK) ส.ค.-ต.ค. 2560 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines Bus VIP 45 ที่นั่ง หน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั่ง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง!!!!

วันเดินทาง: วันที่ 13-20 ส.ค. , 27 ส.ค.-3 ก.ย. , 2-9 /23-30  ก.ย. 2560
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  32,888
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N11-TURKEY-8D-TK

downloadpdf  addfriend

turkey tour team14

ทัวร์ตุรกี (QR830) Amazing Turkey 8 วัน สิงหาคม 2560 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย- อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-อิสตันบูล-เมืองบูซาร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show

วันเดินทาง วันที่ 07-14 ส.ค.60
ราคาทัวร์รัสเซีย :  29,900  บาท
สายการบิน   :  Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์  :    NPRD-RUS-8D-QR

downloadpdf  addfriend

turkey tour team20

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ตุรกี hot hot 8 วัน (KC) ส.ค.-ต.ค. 2560  สายการบิน Air Astana สายการบินยอดเยี่ยมระดับ 4 ดาว จาก Skytrax พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง Bus VIP 45 ที่นั่ง หน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั่ง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง!!!!

วันเดินทาง: วันที่ 28 ก.ค.-4 ส.ค. , 25 ส.ค.-1 ก.ย. , 1-8 /22-29 ก.ย. , 11-18 ส.ค. , 13-20 /20-27 ต.ค. 2560
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  28,900
สายการบิน : Etihad Airways (KC)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N11-TURKEY-8D-KC

downloadpdf  addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี Best of Turkey 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พักโรงแรม 4 ดาว มาตรฐาน ตุรกี และ บินภายใน 2 ขา (ทัวร์ GOTADB-TK001) ก.ย.2560
1 กรุงเทพฯ
2 อิสตันบูล - อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส - คูซาดาซึ
3 คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
4 ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย
5 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
6 ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต - โชว์ระบำหน้าท้อง
7 พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์
8 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:  15-22,29 ก.ย.-6 ต.ค. 2560
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  37,900
สายการบิน : เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-TURKEY-8D5N-TK

downloadpdf  addfriend

turkey tour team11

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ตุรกี Super Shock 10 วัน (KC) ส.ค.-พ.ย. 2560 สายการบิน Air Astana สายการบินยอดเยี่ยมระดับ 4 ดาว จาก Skytrax พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง พิเศษ!!!พักโรงแรมถ้ำที่เมืองคัปปาโดเกีย Bus VIP 45 ที่นั่ง หน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั่ง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง!!!!

วันเดินทาง: วันที่ 4-13 /11-20 ส.ค. , 22 ก.ย.-1 ต.ค. , 6-15 /20-29 ต.ค. , 17-26 พ.ย. , 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 2560
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  36,555
สายการบิน : Air Astana  (KC)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N11-TURKEY-10D-KC

downloadpdf  addfriend

turkey tour team24

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี Turkey Troy 8 วัน สิงหาคม 2560 ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง- สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง

วันเดินทาง วันที่ 07-14/14-21/15-22/16-23/21-28/22-29  ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์รัสเซีย :  35,900  บาท
สายการบิน   :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์  :    NPRD-TURKEY-8D-TK

downloadpdf  addfriend

turkey tour team25

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี WOW Turkey บินตรง ชิลด์ ชิลด์ ราคาโดนใจ 8 วัน กันยายน 2560  ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ-ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่- เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง -โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์

วันเดินทาง วันที่ 08-15/11-18/12-19/13-20/14-21/15-22/18-25/19-26/20-27/21-28/22-29 ก.ย. , 25ก.ย.-02ต.ค. , 26ก.ย.-03ต.ค. , 27ก.ย.-04ต.ค. , 28ก.ย.-05ต.ค. , 29ก.ย.-06ต.ค. 2560
ราคาทัวร์รัสเซีย :  29,900  บาท
สายการบิน   :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์  :    NPRD-TURKEY-8D-TK

downloadpdf  addfriend

turkey tour team03

ทัวร์ตุรกี ตุรกีอังการ่า อิสตันบูล 8 วัน 6 คืน (QR) ส.ค.-ก.ย.2560 ชมเมืองอิสตันบูลสุเหร่าสีน้ำเงินสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ชมดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมโชว์ระบำหน้าท้องสไตล์พื้นเมืองประเทศตุรกี ชมโรงงานเครื่องหนังซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาลที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพังเมืองเอฟฟิซุสและเมืองเปอร์กามัม ชมบ้านของพระแม่มารีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ตลาดสไปซ์

วันเดินทาง: วันที่  23 - 30 ส.ค. , 28 ส.ค. 60- 04 ก.ย. , 06 - 13 /09 - 16 /11 - 18 /13 - 20 /15 - 22 /17 - 24 /18 - 25 /20 - 27 /22 - 29 /23 - 30 ก.ย. 60
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  28,999
สายการบิน : QATAR AIRLINES (QR)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NSM-TURKEY-8D6N-QR

downloadpdf  addfriend

turkey tour team01

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี Croatia Riviera บินเข้า ซาเกรบ บินออก ดูบรอฟนิค ดีที่สุด 7 วัน ตุลาคม 2560  ซาเกรบ-คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า-ซาดาร์-วิโดเซ่-ซิบินิค-โทรเกียร์-สปลิท-นีอุม (บอสเนีย)-ดูบรอฟนิค-เดินชมวิวบนกำแพงเมืองโบราณ

วันเดินทาง วันที่ 06-12 / 13-19 / 15-21 / 20-26 / 22-28 ตุลาคม 60
ราคาทัวร์รัสเซีย :  54,900  บาท
สายการบิน   :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์  :    NPRD-TURKEY-7D-TK

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี Spirit of Turkey 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี Spirit of Turkey 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ระดับ 4 ดาว มาตรฐานตุรกี และบินภายใน 1 ขา (ทัวร์ GOTASR-TK001)

1 : กรุงเทพฯ
2 : เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
3 : คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
4 : ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ
5 : คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
6 : ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
7 : ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
8 : อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง: กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
กันยายน : 10-17,12-19,19-26,24 ก.ย.- 1 ต.ค.,26 ก.ย.- 3 ต.ค.,30 ก.ย.- 7 ต.ค. 2560   ราคา :   34,900.-
ตุลาคม : 6-13,8-15,10-17,13-20,20-27,27 ต.ค.-3 พ.ย. 2560   ราคา:   34,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  34,900
สายการบิน : เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-TURKEY-8D5N-TK

downloadpdf  addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี (QR836) Amazing Turkey 8 วัน สิงหาคม 2560 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย- อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-อิสตันบูล-เมืองบูซาร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show

วันเดินทาง วันที่ 12-19 ส.ค. 60/19-26 ส.ค.60 และ26 ส.ค.-02 ก.ย.60
ราคาทัวร์รัสเซีย :  29,900  บาท
สายการบิน   :  Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์  :    NPRD-RUS-8D-QR

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ตุรกี, เที่ยวตุรกี, ตุรกีทัวร์คุณภาพ ,ทัวร์ปีใหม่เที่ยวตุรกี

ทัวร์ตุรกีปลายปี เที่ยวตุรกีปีใหม่2561 อิสตันบูล (บินภายใน TK2006 07.45-09.15) คัปปาโดเกีย เกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานพรม โรงงานเพชร หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า คาราวาสไลน์  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคอนย่า เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาสี โรงงานหนัง เมืองคูซาดาสี  เมืองโบราณเอฟิซุส กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล เมืองอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต อิสตันบูล ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี

วันเดินทาง :    2-9, 16-23 พ.ย., 7-14 ธ.ค 2560 (วันรัฐธรรมนูญ) 24-31 ธ.ค. (วันคริสต์มาส), 27 ธ.ค. – 3 ม.ค.2561 (วันปีใหม่)
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   34,900 บาท
สายการบิน :    Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ :    N8-Turkish-8D6N-TK

downloadpdf   addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top