ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี สงกรานต์ 2557 / 2014 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เทศกาลทิวลิป เที่ยวตุรกี อีสตันบูล ทรอย ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ ตุรกี Turkey Tour บริษัททัวร์ตุกรี โปรโมชั่น

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย BEST OF THE BEST TURKEY 10 วัน TULIP FESTIVAL

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก สงกรานต์ 2557

ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ 2557 ราคาถูก เที่ยวอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ  เมืองชานัคคาเล่  ช่องแคบคาร์ดาแนลส์ ช่องแคบคาร์ดาแนลส์ กรุงทรอย ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมือง ASKLEPION  House of  Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี  วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เมืองเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)  ฮีเยราโพลิส  คอนย่า คัปปาโดเจีย เกอเรเม แองการ่า  ล่องเรือช่องแคบ บอสฟอรัส  ชม ช่องแคบบอสฟอรัส
วันเดินทาง   21-30 มี.ค. / 4-13, 6-15, 7-16, 8-17, 11-20 เม.ย./ 1-10, 9-18 พ.ค./ 6-15, 20-29 มิ.ย./ 1-10, 4-13, 25 ก.ค.- 3 ส.ค.57
ราคาทัวร์ตุรกี   52,999 บาท
สายการบิน   Egypt Air (MS)
รหัสทัวร์  PR-TUR-10D-MS

ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ 2557 ตุรกี อิสตันบูล BEST OF THE BEST TURKEY เมืองทรอย 9 วัน (MS)

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก สงกรานต์ 2557

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เที่ยวตุรกี สงกรานต์ 2557 อียิปต์ ราคาถูก โปรโมชั่น BEST OF THE BEST TURKEY 9 วัน  (MS) ไคโร อิสตันบูล ชานัคคาเล่ ทรอย เมืองเพอร์กามัม (Pergamum),House of  Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี,วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ,คูซาดาซี เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่,ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเจีย คัปปาโดเจีย เกอเรเม แองการ่า แองการ่า  อิสตันบูล
วันเดินทาง  21-29, 22-30 มี.ค./ 8-16, 9-17, 10-18, 12-20, 21-29 เม.ย./ 9-17 พ.ค./ 30 พ.ค.- 7 มิ.ย./ 6-14, 20-28 มิ.ย./ 30 มิ.ย.- 8 ก.ค./ 4-12, 11-19, 25 ก.ค.-2 ส.ค./ 4-12 เม.ย./ 30 เม.ย.- 8 พ.ค./ 2-10, 3-11 พ.ค.57
ราคาทัวร์ตุรกี  เริ่มต้น  49,999 บาท
สายการบิน   Egypt Air (MS)
รหัสทัวร์  PR-TUR-9D-MS

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก 39999 เที่ยวตุรกี อิสตันบูล SPECIAL TURKEY 8 วัน ตุลาคม 2556

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ตุลาคม2556

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก 39,900 ทัวร์ตุรกี โปรโมชั่น เที่ยวตุรกี มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป  ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝั่งอนาโตเลีย การได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรม ที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลกเที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมชมมรดกโลกอีกหลายแห่ง  ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อที่เมือง คัปปาโดเจีย อิสตันบูล ชานัคคาเล่ ทรอย เพอร์กามัม คูซาดาซี  คูซาดาซี เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเจีย เกอเรเม แองการ่า
วันเดินทาง   1-8, 8-15, 15-22, 22-29 พ.ย./ 29 พ.ย.- 6 ธ.ค./ 5 -12, 6-13, 13-20 ธ.ค.56
ราคาทัวร์ตุรกี   39,999 บาท
สายการบิน   Egypt Air (MS)
รหัสทัวร์  PR-TUR-8D-MS

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
51/236 ซ.นวลจันทร์17 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 116 068102 116 0681, 02 115 833402 115 8334  แฟกซ์. 02 116 068102 116 0681
Hotline: 089 445 1043089 445 1043 (รัน) , 084 019 8281097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

 

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %