ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

hokkaido hakodate tour team09ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นHOKKAIDO HAKODATE AUTUMN 6D4N  (TG) ตุลาคม 2560 ฮาโกดาเตะ-โนโบริเบ็ทสึ-โอตารุ-หมู่บ้านไอนุ-ซัปโปโร-เมนูปู 3 ชนิด-ออนเซน หมุ่บ้านไอนุ-เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิ-นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ -ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ-เมืองโนโบริ-บ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-บ่อน้ำพุฟูกิดาชิ-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-อิออน-ชมใบไม้เปลี่ยนสีเมืองโจซังเค-โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ผ่านชมหอนาฬิกา-ซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

วันเดินทาง :   ตุลาคม : 11-16, 24-29 ตุลาคม 2560 
ราคาทัวร์เริ่ม  : 55,900.-บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :   N5-(HOK-HAKOTG-OCT60)

downloadpdf addfriend

hokkaido trip ski hagodate 101ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น  HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6D 4N (TG) ธันวาคม 2560 หมู่บ้านไอนุ-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-เมนูปู 3 ชนิด-ออนเซน หมู่บ้านไอนุ-ฮาโกดาเตะเที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ-นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกะเรียวคะคุ-โกดังอิฐแดง-ชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ- ดื่มน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาโยเต-เมืองโอตารุ- คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ *เมนูปู 3 ชนิด -กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันเดินทาง :   ธันวาคม : 02-07,04-09,12-17, 21-26, 23-28  ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์เริ่ม  :  57,900 บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :   N5-(ทัวร์โค้ด HOK-TG-DEC60)

downloadpdf addfriend

ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน 3คืน  ใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย  HOKKAIDO AUTUMN ทัวร์ฮอกไกโด  HOKKAIDO AUTUMN PRO. (CTS-CTS) ซัปโปโร-โซอุนเคียว-โอตารุ-ฮอกไกโด 5วัน 3คืน ซัปโปโร โทยะ โจซังเก โอตารุ ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตา
วันเดินทาง : 
 6 – 10, 25 – 29, 27 – 31  ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์ :  42,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG) 

รหัสทัวร์ :   NJPG-CTS-5D-TG 

downloadpdf  addfriend

hokkaido Ryusei Ginga trip 42ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน 3คืน  ใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย  HOKKAIDO AUTUMN NO.3 (TG) ต.ค.2560  บิเอะ โซอุนเคียว โอตารุ ซัปโปโร ฮอกไกโด น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ  ใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย “บ่อน้ำสีฟ้า”  “แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์” อิ่มไม่อั้น
วันเดินทาง :11-15, 12 -16  ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์ :  44,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG) 

รหัสทัวร์ :   NJPG-CTS-5D-TG 

downloadpdf  addfriend

hokkaido Blue Pond tour team12ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน 4คืน  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO AUTUMN NO.4 (TG) ตุลาคม 2560 ซัปโปโร ซัปโปโร โซอุนเคียว บิเอะ โอตารุ โจซังเค โนโบริเบ็ทสึ ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสี เรียบทะเลสาบ
วันเดินทาง : 10 -15, 12 -17, 17-22  ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์ :  53,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG) 

รหัสทัวร์ :   NJPG-CTS-6D-TG 

downloadpdf  addfriend

hokkaido tour team46

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม2560 HOKKAIDO AUTUMN NO.5 บิเอะ-โซอุนเคียว-โอตารุ-ซัปโปโร-ฮอกไกโด 6วัน 4คืน
วันเดินทาง : 13 – 18  ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโดราคาเริ่มต้น :  49,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์ :   NJPG-CTS-6D-TG 

downloadpdf  addfriend

hokkaido Shrine trip 85ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Lavender Lover ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ ฟูราโน่  บิเอะ 5วัน 3คืน (TG) ก.ค.-ต.ค. 2560 (TG-JH89) ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ คลองโอตารุ โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ ฟุราโน่ โทมิตะฟาร์ม/ชิกิไซ ชมทุ่งลาเวนเดอร์  เมืองบิเอะ  Patchwork road บ่อน้ำสีฟ้า ทานุกิโคจิ

วันเดินทาง : 
วันที่ : 23-27ส.ค. : 39,900
วันที่ : 31ส.ค.-4 ก.ย. : 38,900
วันที่ : 14-18 ก.ย. : 38,900
วันที่ : 21-25 ก.ย. : 38,900
วันที่ : 28ก.ย.-2 ต.ค. : 38,900
วันที่ : 30ก.ย.-4 ต.ค. : 37,900
วันที่ : 6-10 ต.ค. : 41,900
วันที่ : 14-18 ต.ค. : 41,900
วันที่ : 15-19 ต.ค. : 39,900
วันที่ : 17-21 ต.ค. : 41,900
วันที่ : 26-30 ต.ค. : 41,900
วันที่ : 29 ต.ค.-2 พ.ย. : 41,900

ราคาทัวร์ :  37,900 บาท
สายการบิน :   THAI AIRWAY (TG)
รหัสทัวร์ :   NBS-TZ1-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

hokkaido tour team38

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด TG-JH89 Hokkaido Lavender Lover ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ ฟูราโน่  บิเอะ 5วัน 3คืน ทัวร์ญี่ปุ่นชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์2017 ฮอกไกโด ชมดอกลาเวนเดอร์ JH89 Hokkaido Lavender Lover  5วัน3คืน (TG) มิถุนายน-ตุลาคม 2560 ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ คลองโอตารุ โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ ฟูราโน่ โทมิตะฟาร์ม/ชิกิไซโนะโอกะ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ เมืองบิเอะ Patchwork Road บ่อน้ำสีฟ้า ทานุกิโคจิ อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย1วันหรือเที่ยวตลาดปลาโจไก **พักออนเซ็น1คืน ซัปโปโร 2คืน ทานเมนูบุฟเฟต์BBQและขาปูยักษ์ WiFi on Bus**
วันเดินทางปี 2017  : 23-27ส.ค.,31ส.ค.-4 ก.ย.,14-18 ก.ย.,21-25 ก.ย.,28ก.ย.-2 ต.ค.,30ก.ย.-4 ต.ค.,6-10 ต.ค.,14-18 ต.ค.,15-19 ต.ค. ,17-21 ต.ค.,26-30 ต.ค.,29 ต.ค.-2 พ.ย.,2560
ราคาเริ่มต้น  : 37,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAY (TG)
รหัสทัวร์  : NIJP-CTS-JH89-5D3N- TG

downloadpdf  addfriend

hokkaido tour team45ทัวร์ฮอกไกโด (GHHOK-SHRIRE-SEP60) PARADISE HOKKAIDO SHIRETOKO 7 วัน 5 คืน (TG) พ.ย. 2560  โซอุนเคียว-ทาคิกาว่า-นั่งกระเช้า-ชิเรโตโกะ-ทุ่งดอกไม้-ซัปโปโร-เมนูปู 3 ชนิด

วันเดินทาง :  วันที่ 26 กันยายน-02 ตุลาคม 2560 
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  57,900  บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :   N5-CTS-7D5N-TG

downloadpdf  addfriend

 TG01 Hokkaido for you 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG)ทัวร์ฮอกไกโด (GT-CTS TG01) Hokkaido for you 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย ( TG )  ส.ค.-ก.ย. 2560 ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวครบทุกวัน (ฮอกไกโด) เมืองอาซาฮีคาว่า หมู่บ้านราเมน บิเอะ ฟูราโน่ สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ ฟาร์มโทมิตะ เมืองยูบาริ โนโบริเบ็ตสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาโชวะ ชินซัน (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) ทะเลสาบโทยะ ซัปโปโร ซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตชิโรย โคยบิโตะ เมืองโอตารุคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ ถนนซาไกมาจิ ซัปโปโร อิออน มอลล์-DUTY FREEช้อปปิ้ง ดองกี้โฮเต ย่านทานูกิ โคจิ  หมายเหตุ : *ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับท่านละ 3,000 เยน /ทริป* (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ )
  
วันเดินทาง :  30 ส.ค.-3ก.ย. / 7-11 , 14-18 , 21-25  กันยายน 2560 
ราคาทัวร์ :  35,991  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์ :   NSB-CTS-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

hokkaido tour team30ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER MY AUTUMN IN HOKKAIDO  6วัน4คืน ( TG ) ต.ค. 2560 พักที่คิโรโระ รีสอร์ทระดับ 5 ดาว 1 คืน ลิ้มรสสุดยอดเมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เที่ยวครบทุกวันไม่มีวันอิสระ...อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!! มี WIFI ON BUS

วันเดินทาง :  วันที่ 01-06 /17-22 /18-23  ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์ :  56,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์ :   NSM-CTS-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ฮอกไกโด  HOKKAIDO AUTUMN PRO 5วัน 3คืน (TG)  ก.ย.-ต.ค.2560ทัวร์ฮอกไกโด  HOKKAIDO AUTUMN PRO 5วัน 3คืน (TG)  ก.ย.-ต.ค.2560 ** เดินชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู”** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ** ชม “บ่อน้ำสีฟ้า” ที่ก้นบ่อน้ำแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย “แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์” อิ่มไม่อั้น** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
วันเดินทาง : 21 - 25 , 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์ :   37,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์ :   NJP-CTS-5D-TG 

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido So Beautiful   ซัปโปโร โอตารุ ฟูราโน่  บิเอะ  6วัน 4คืน (TG) ส.ค.-ก.ย. 2560 (TG-JH88)  ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido So Beautiful   ซัปโปโร โอตารุ ฟูราโน่  บิเอะ  6วัน 4คืน (TG) ส.ค.-ก.ย. 2560 (TG-JH88)  โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ โชวะชินซังปาร์ค นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟอุสึ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแลต คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเป่าแก้ว ฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ ทุ่งลาเว็นเดอร์ ฟาร์มชิกิไซ บิเอะ Patchwork road ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันเดินทาง : วันที่ 5 - 10 /12 - 17 /19 - 24ก.ย. 2560
ราคาทัวร์ :  44,900 บาท
สายการบิน :   THAI AIRWAY (TG)
รหัสทัวร์ :   NBS-TZ1-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

hokkaido trip10ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ซุปตาร์ บัลเลต์ 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย ( TG ) ก.ย.-ต.ค. 2560  เที่ยวฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี ลิ้มรส ราเมง เลื่องชื่อ ต้นตำรับแท้ๆ สไตล์ญี่ปุ่น เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า และไอซ์ พาวิลเลี่ยน คลองโรแมนติก ณ คลองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ณ ทานุกิโคจิ ซิตี้ทัวร์ ณ เมืองซัปโปโร เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

วันเดินทาง :  วันที่ 28 กันยายน – 02 /05 - 09 /08 – 12 /16 – 20 ตุลาคม , 28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 60
ราคาทัวร์ :  35,888  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์ :   NTN-CTS-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

hokkaido hakodate trip 79ทัวร์ฮอกไกโด (GHHOKHAKO-NOV60) HOKKAIDO HAKODATE EARLY WINTER 6 วัน 4 คืน (TG) พ.ย. 2560 ฮาโกดาเตะ-โนโบริเบ็ทสึ-โอตารุ-หมู่บ้านไอนุ-ซัปโปโร-เมนูปู 3 ชนิด-ออนเซน หมุ่บ้านไอนุ เมืองฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาจิ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง โรงงานสาหร่าย เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ  ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง บ่อน้ำพุฟูกิดาชิ เมืองโอตารุ คลองโอตารุพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ เมนูปู 3 ชนิด  อิสระช้อปปิ้งเมืองซับโปโร JR TOWER พิพิธภัณฑ์ราเมน

วันเดินทาง :  วันที่ 03-08, 10-15, 14-19, 17-22, 21-26, 24-29 พฤศจิกายน 2560,30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  49,900  บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :   N5-CTS-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top