Tel: 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 
Hotline: 089-445-1043, 097-459-6154, 091-964-5546

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ 2559 / 2016 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ราคาถูก OTARU ฮอกไกโด ซัปโปโร ปีใหม่ 2560 / 2017 SNOW FESTIVAL2017 ฮอกไกโด โอตารุ โปรโมชั่น Hokkaido ใบไม้เปลี่ยนสี ดอกลาเวนเดอร์ ฮอกไกโดราคาถูก ลานสกี SNOW MOBILE

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2017 ฮอกไกโด HI SAPPORO SONGKRAN 6วัน4คืน ( KE )

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ฮอกไกโดสงกรานต์2017 ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ ฮอกไกโดราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2017 สนามบินชิโตเซะ ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสุซัง ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โนโบริเบทสึ จิโกขุดานิ โนโบริเบทสึ โอตารุ -คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเป่าแก้ว ซับโปโร มิตซุย เอาท์เล็ทโรงงานช็อคโกแลต ที่ทำการรัฐบาลเก่า สวนโอโดริ หอนาฬิกาโบราณ ช้อปปิ้งทานูกิ & ซูซูกิโน่อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์ ซัปโปโร ตลาดปลายามเช้า ศาลเจ้าฮอกไกโด ***พิเศษ!!!  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว***
วันเดินทาง  : 11-16 เมษายน 2560  วันสงกรานต์
ราคาทัวร์ฮอกไกโด  :  65,500
สายการบิน : Korean Air (KE)
รหัสทัวร์  :  N1-CTS--6D4N-KE

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ สงกรานต์2017 HOKKAIDO HAKODATE & SOUNKYO 6D4N (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น , หมู่บ้านไอนุ ,ฮาโกดาเตะ, โอตารุ ,ซัปโปโร,  วันหยุดจักรี, วันหยุดสงกรานต์2017/2560

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด สงกรานต์2017/2560 เที่ยวฮอกไกโดการบินไทย HOKKAIDO HAKODATE & SOUNKYO 6D4N โดยสายการบินไทย (CTSTG-APR6030) ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น หมู่บ้านไอนุ ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร ออนเซน เมนูปู 3 ชนิด หมู่บ้านชาวไอนุ เมืองฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาจิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ แช่น้ำแร่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง ทะเลสาบโทยะ แช่น้ำแร่ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ คามิกาว่า พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง แช่น้ำแร่ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เมืองซัปโปโร เมนูปู 3 ชนิด ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร
ราคาทัวร์ฮอกไกโด ราคาเริ่มต้น  :  61,900  บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  : N5-CTS-HKD-6D-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
04-09 เม.ย. 60 [วันหยุดจักรี] 61,900 58,900 58,900 53,900 8,900
13 – 18 เมษายน 2560 [วันหยุดสงกรานต์]  69,900 66,900 66,900 61,900 8,900
14 – 19 เมษายน 2560 [วันหยุดสงกรานต์] 69,900 66,900 66,900  61,900  8,900
18 – 23 เมษายน 2560 59,900 56,900 56,900  51,900  8,900
21 – 26 เมษายน 2560 59,900 56,900 56,900  51,900  8,900
22 – 27 เมษายน 2560 59,900 56,900 56,900  51,900  8,900
26 เม.ย-01 พ.ค.2560 [วันหยุดแรงงาน] 65,900 62,900 62,900  57,900  8,900
27 เม.ย-02 พ.ค.2560 [วันหยุดแรงงาน] 65,900 62,900 62,900  57,900  8,900
28 เม.ย-03 พ.ค.2560 [วันหยุดแรงงาน] 65,900 62,900 62,900  57,900  8,900

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดฤดูหนาว HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6วัน4คืน (TG) ม.ค. 2560

ทัวร์ฮอกไกโด, HOKKAIDO ,ราคาถูก, เทศกาลหิมะ ซัปโปโร 2560, ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ,SNOW FESTIVAL 2017, เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดฤดูหนาว : HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING  6วัน4คืน (TG) ม.ค. 2560 ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮาโกดาเตะ-ตกปลาน้ำแข็ง-ลานสกี-ชมเพนกวิน-เมนูปู 3 ชนิด 
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเสะ
2 สนามบินชิโตเซะ-เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ-แช่น้ำแร่
3 กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง-สวนสัตว์นิกเซ่มารีนพาร์คเมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-แช่น้ำแร่
4 เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนาฬิกาไอน้ำโบราณ-กิจกรรม ณ ลานสกี**เมนูปู 3 ชนิด** 
5 อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร
6 สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง  6-11,13-18,20-25,27 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560 : 53,900
ราคาทัวร์ฮอกไกโด 53,900 บาท
สายการบิน   Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  N5-CTSTG-JAN6001-6D4N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017/2560 HOKKAIDO ซุปตาร์ หนาวเสียงสูง 5D3N มกราคม - มีนาคม 2560

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดสกี HOKKAIDO ฟุราโนะ ลานสกีฟุราโนะ ทัวร์ปีใหม่

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดสกี HOKKAIDO ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017/2560 HOKKAIDO ซุปตาร์ หนาวเสียงสูง 5D3N มกราคม - มีนาคม 2560 สนามบินชิโตเช่ เมืองบิเอะ เมืองฟุราโน่ ลานสกีฟุราโน่ เมืองอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน ทาวน์เมืองซัปโปโร เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ตลาดปลานิโจ หอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ สาธารณรัฐราเมน มิตซุย เอ้าเลท สนามบินชิโตเช่ พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ ** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป

วันเดินทาง ม.ค. 60  :  22-26 ม.ค. 2560 , 29  ม.ค.  – 2  ก.พ. 2560 :  31,888.-
ก.พ.2560 : 17-21 ก.พ., 19-23 ก.พ. ,24-28 ก.พ., 26 ก.พ.– 2 มี.ค. 2560 :  31,888.-
มี.ค.2560 3-7 , 5-9  มี.ค.  2560 :  31,888.-
ราคาทัวร์ฮอกไกโด :  31,888  บาท
สายการบิน: Thai Airways (HB)
สายการบิน: NTN-HKD-5D-HB

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวฮอกไกโด HOKKAIDO FREE FUN 5D3N สายการบิน (HB) มีนาคม 2560

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูหนาว สกีรีสอร์ท ปีใหม่ ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดสกี สกีปีใหม่ ฤดูหนาววสุดคุ้ม เที่ยวฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดปีใหม่2017,ฮอกไกโดคุ้มเวอร์,ทัวร์ฮาโกดาเตะซัปโปโร,ฮาโกดาเตะ, คิโรโระสกีรีสอร์ท HOKKAIDO ฟุราโนะ ลานสกีฟุราโนะ ทัวร์ปีใหม่

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดสกี ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวฮอกไกโด HOKKAIDO FREE FUN 5D3N สายการบิน (HB) มีนาคม 2560 สนามบินชิโตเซะ เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า เมืองโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ ออนเซ็น เมืองอาซาฮิกาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า กิจกรรมลานสกี เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร
วันเดินทาง  ธันวาคม :10 -14, 24 – 28 มีนาคม 2560 / 31 มีนาคม – 04 เมษายน 2560  : 36,900.-
ราคาทัวร์ฮอกไกโดราคาเริ่มต้น  : 36,900
สายการบิน :  Asia Atlantic Airlines (HB)
สายการบิน : N5-CTSHB-MAR6003-5D3N-HB

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ HOKKAIDO HAKODATE WINTER 7วัน5คืน TG ( สงกรานต์ 2017 )

ทัวร์ฮอกไกโด  ฮาโกดาเตะ HOKKAIDO HAKODATE  WINTER

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ HOKKAIDO HAKODATE WINTER 7วัน5คืน TG ( สงกรานต์ 2017 ) ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะสงกรานต์ ชิโตเซ่ โนโบริเบทสึ ดาเตะจิไดมูระ จิโกกุดานิ ออนเซ็น โนโบริเบทสึ โทยะ ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) ออนเซ็น  โมโตะมาจิ ศาลาประชาคมเมืองฮาโกดาเตะ(ด้านนอก) ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ หอคอยโกะเรียวคะคุ (ขึ้นลิฟท์) โอตารุ "โอตารุ คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ยอดเขาเท็งกุ (นั่งกระเช้า) โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ด้านนอก) ซัปโปโร ช็อปปิ้ง ย่านทานุกิ"  ศาลเจ้าฮอกไกโด หอนาฬิกา (ด้านนอก) ทำเนียบรัฐบาลเก่า มิตซุย เอาท์เล็ต JR ทาวเวอร์
วันเดินทาง :   14-20  เมษายน 2017 เทศกาลสงกรานต์
ราคาเริ่มต้นที่  :  67,900
สายการบิน   : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  :  N15-HKD-6D4N-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็ก(1-4 ปี)
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
14-20  เมษายน  2017 เทศกาลสงกรานต์
67,900 61,500 61,500 45,500 11,900

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโดวันจักรี HOKKAIDO WINTER & SPRING 6วัน4คืน TG

ทัวร์ฮอกไกโด  ฮาโกดาเตะ HOKKAIDO HAKODATE  WINTER

ทัวร์ฮอกไกโด เมษายน2017/2560 ชิโตเซ่ - โนโบริเบทสึ - ดาเตะจิไดมูระ - จิโกกุดานิ - ออนเซ็น โนโบริเบทสึ -โทยะ - ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) - ฟาร์มหมีโชวะชินซัง - โอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิไอน้ำโบราณ -พิพิธภัณฑ์กล่องดีตรี โอตารุ - ซัปโปโร - หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หอนาฬิกา (ด้านนอก) - ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งย่านทานุกิ ซัปโปโร - ตลาดปลานิโจว - มิตซุย เอาท์เล็ต - อิออน
วันเดินทาง :  2-7  เมษายน 2017  วันจักรี
ราคาเริ่มต้นที่  :  67,900
สายการบิน   : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  :  N15-HKD-6D4N-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็ก(1-4 ปี)
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
02  -  07 APR ' 17
57,900 52,500 52,500 46,500 10,500

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER 5 วัน 3 คืน (HX) (ทัวร์โค้ด CLHXCTS11)

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดทัสร์ต่างประเทศราคาถูก2017/2560,ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูหนาวหิมะหนาหนุ่ม,ทัวร์ฮอกไกโดหนาวมาก

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดมกราคม2560/2017 HOKKAIDO WINTER 5 วัน 3 คืน (HX) (ทัวร์โค้ด CLHXCTS11) สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง  สนามบินชิโตเซ่ โนโบริเบ็ทสึ ออนเซ็นชื่อดัง จิโกกุดานิ ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) ฟาร์มหมีสีน้ำตาล  คลองโอตารุ  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีซัปโปโร  อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม– ซัปโปโรพิพิธภัณฑ์ช๊อคโกแล็ต ศาลเจ้าฮอกไกโด สนามบินชิโตเซ่ –สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง ตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ ***
วันเดินทาง  7 ม.ค. 60 - 11 ม.ค. 60 : 29,900 บาท 
วันที่ : 14 ม.ค. 60 - 18 ม.ค. 60  : 29,900 บาท

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น  29,900 บาท
สายการบิน :  HONGKOKG AIRLINES (HX)
รหัสทัวร์  :  N6-HKD-5D3N-HX

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO SNOW FEST 5วัน3คืน (HB) ม.ค.-มี.ค.2560

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017/2560,เที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดราคารถูก,ทัวร์ฮอกไกโดเทศกาลหิมะ2017

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017 เที่ยวณี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO SNOW FEST 5วัน3คืน (HB) ม.ค.-มี.ค.2560 ชมหุบเขาจิโกกุดานิ เพลิดเพลินกับ การเล่นสกี ชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีสีน้ำตาล ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ณเมืองโอตารุชมโรงงานและชิมช็อคโกแลตSHIROI KOIBITO อันแสนอร่อยที่สุดของฮอกไกโด ช้อปปิ้งเต็มอิ่มณย่านใจกลางเมืองซัปโปโร่ย่านซูซูกิโนะและMitsui Outlet พิเศษสุดๆกับ เมนูขาปู
วันเดินทาง  :เดือน มกราคม 2560
01 ม.ค. 60-05 ม.ค. 60 * วันปีใหม่ : 42,900
6-10,13-17,20-24,27-31 ม.ค.2560   : 36,900
8-12,15-19,22-26,29 ม.ค.- 2 ก.พ. 2560  : 37,900
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
3-7,5-9 ก.พ. 2560 : 45,900
12-16 ก.พ. 2560 : 42,900   * วันมาฆบูชา
17-21,24-28 ก.พ. 2560 : 37,900
19-23,26  ก.พ.-02 มี.ค. 2560 : 37,900
เดือน มีนาคม 2560
3-7,10-14,17-21,24-28มี.ค. 60, 31 มี.ค. 60-04 เม.ย. 2560 : 37,900
5-9,12-16,19-23,26-30 มี.ค. 2560 : 36,900

ราคาทัวร์ฮอกไกโด :  36,900 บาท
สายการบิน :  Asia Atlantic Airline  (HB)
จองทัวร์แจ้ง>>รหัสทัวร์   NSL-HKD-5D-HB

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว2017(HB87) Freezing Hokkaido ซัปโปโร อาซาฮิคาว่า โซอึนเคียว โอตารุ 6วัน 4คืน

ทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว2017 สนุกสนานลานสกี  KIRORO SKI RESORT  เล่นสกี ซัปโปโร อาซาฮิคาว่า โซอึนเคียว โอตารุ

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดฤดูหนาว2017 (HB87)  Freezing Hokkaido ซัปโปโร อาซาฮิคาว่า โซอึนเคียว โอตารุ 6วัน 4คืน อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮิยามะ คามิกาว่า Ice Pavillion โซอึนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ลาน snowmobile Shikisai oka snow World Ningle Terrace ฟูราโน่ คลองโอตารุ ร้านเป่าแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ศาลเจ้าฮอกไกโด มิตชุยเอ้าท์เล็ท ตลาดปลาโจไก ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา ร้านดิวตรี้ฟรี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ และย่านซูซูกิโนะ สวนโอโดริสนุกสนานลานสกี  KIRORO SKI RESORT  เล่นสกี ขอพรระฆังแห่งความรัก (Love Bell)***พักออนเซ็น โซอุนเคียว 1คืน อาซาฮิคาว่าหรือฟุราโน่ 1คืน ซัปโปโร 2คืน *****ฟรี Wifi on Bus *แช่ออนเซ็น *บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด+ BBQ เครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น*** ไม่มีวันอิสระ มีรถและไกด์พาเที่ยวทุกวัน***
วันเดินทางวันที่  4-9 ม.ค.60 : 38,900
วันที่ 11-16 ม.ค.60 :38,900
วันที่ 18-23 ม.ค.60 :38,900
วันที่ 25-30 ม.ค.60 :39,900
วันที่ 1-6 ก.พ.60 : 39,900

ราคาทัวร์ฮอกไกโด ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
สายการบิน  Asia Atlantic Airlines (HB)
รหัสทัวร์   NIJ-HB87-HKD-6D-HB

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI 5D 3N BY TG ON 08-12 MAR'17

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ราคาพิเศษ สุดคุ้ม สนุกสนานบนลานสกีที่ “Ski Resort”

ทัวร์ฮอกไกโดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2016 เข้าสู่ฤดูหนาว สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลานสกีที่ “Ski Resort” ที่ปกคลุมด้วยหิมะจนขาวโพลน พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟ” ตกแต่งต้อนรับวันคริสต์มาส ณ “โอโดริปาร์ค”ดื่มด่ำกับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้วยลำคลองและต้นกำเนิดศิลปะ “เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ... “อดีตที่ว่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ” ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ “ถนนคนเดินทานุกิโคจิ & ซึซึกิโนะ” แหล่งรวมสินค้าไว้หลากหลายผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)         
วันเดินทาง  :  08 - 12 มีนาคม 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโด : 44,900 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  :   N1-HKD-5D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโดรื่นเริงหรรษา มกราคม2017 5วัน3คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูหนาว สกีรีสอร์ท ปีใหม่ ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดสกี สกีปีใหม่ ฤดูหนาววสุดคุ้ม เที่ยวฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดปีใหม่2017,ฮอกไกโดคุ้มเวอร์,ทัวร์ฮาโกดาเตะซัปโปโร,ฮาโกดาเตะ, คิโรโระสกีรีสอร์ท HOKKAIDO ฟุราโนะ ลานสกีฟุราโนะ ทัวร์ปีใหม่

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ฤดูหนาวมกราคม2560/2017 ชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะ เล่นสกี และกีฬาหน้าหนาวที่ลานสกีนิเซโกะ ชมโรงงานช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดในเกาะฮอกไกโด ชมความสวยงามของคลองโอตารุ ที่สุดแสนโรแมนติก ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซูซูกิโนะ  อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันเดินทาง  :  เดินทางช่วงเดือน มกราคม2560/2017 
มกราคม2560 :  18 – 22 ม.ค. 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโดราคาเริ่มต้น  : 49,990
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
สายการบิน : N4-HKD-5D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017/2560 HOKKAIDO FURANO SNOW FESTIVEL 6วัน4คืน (JP11_1)

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง กุมภาพันธ์ ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ทัวร์ปีใหม่2017/2560 เทศกาล Snow night Fantasy

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017/2560 HOKKAIDO FURANO SNOW FESTIVEL ชิโตเซ่ ฟุราโน่ - โรงงานชีส - ชมโรงบ่มไวน์ฟุราโน่ - บ้านน้ำแข็งเอสกิโม(Kan Kan Mura) "" เทศกาล Snow night Fantasy"" " ฟุราโน่ - ฟาร์ม Alpaca - เล่น Snow Rafting เลื่อนหิมะ - พิเศษ!! เสิร์ฟเครื่องดื่มร้อน1แก้ว - อะซาฮีกาว่า  หมู่บ้านราเมน - โรงเหล้าสาเก - เมืองโอตารุ - เทศกาล Otaru Snow light Path" เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนเครื่องแก้ว พิเศษ !! เสิร์ฟ เค้กชื่อดังร้าน Letao + เครื่องดื่มร้อน1แก้ว + โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ด้านใน) + ช้อปปิ้งถนนทานุกิ" ** Free Day อิสระเที่ยวงาน Sapporo Snow Festivel ครังที่68 ** ซัปโปโร - ชิโตเซ่
วันเดินทาง  6 – 11 , 08 –13 ( วันหยุดมาฆบูชา ) กุมภาพันธ์ 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโด ราคาเพียง  68,800 บาท
สายการบิน  Thai Airway (TG)
รหัสทัวร์  N15-HKD-6D-(TG)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ปีใหม่2017/2560 BIG JAPAN SKI WINTER HOKKAIDO 6วัน4คืน TG

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ปีใหม่2017/2560  เล่นกิจกรรมหิมะที่ลานสกี BIG JAPAN SKI WINTER HOKKAIDO 6วัน4คืน  TG

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ปีใหม่2017/2560 BIG JAPAN SKI WINTER HOKKAIDO 6วัน4คืน TG ชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เล่นกิจกรรมหิมะที่ลานสกี ช้อปปิ้งย่านดัง 6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางมหัศจรรย์ ณ เกาะฮอกไกโด : สนุกกับการฉลองปีใหม่ ณ เกาะฮอกไกโด สนุกกับการเล่นกิจกรรมบนลานหิมะ ณ เกาะฮอกไกโด อาบน้ำแร่ อ็องเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า พิเศษ บุฟเฟ่ต์ BBQ “เจงกิสข่าน” พร้อมดื่มเบียร์ ฮอกไกโด พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด “พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์”
วันเดินทาง   29 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 (วันปีใหม่)
ราคาทัวร์ฮอกไกโด เริ่มต้น:  79,900
สายการบิน  Thai Airways (TG)  
รหัสทัวร์  N8-HKD-6D4N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ HOKKAIDO-HAKODATE SKI 6D 4N BY TG ON 17-22 MAR'17

ทัวร์ญี่ปุ่นเคาท์ดาวปีใหม่2017,เที่ยวฮอกไกโดฤดูหนาว,ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดสกี,ปีใหม่2017,HOKKAIDO SKI NEW YEAR

ทัวร์ญี่ปุ่นมีนาคม2017/2560 ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ  HOKKAIDO-HAKODATE SKI 6D 4N BY TG  ON 17-22 MAR'17 พิเศษ!! เล่นสเลทบนลานหิมะ + ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดเล่นสเลทบนลานหิมะ / เที่ยวเมืองฮาโกดาเตะ + ชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น / บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด / แช่ออนเซ็น สนามบินชิโตเสะ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกขุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ขึ้นกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสึน้ำตาล - ฮาโกดาเตะ - สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน - ย่านโมโตมาจิ - ช้อปปิ้งโกดังอิฐแดงขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ลานสกีซัปโปโรโคะขุไซ - ซัปโปโร - อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวซัปโปโร
วันเดินทาง:   17-22 มีนาคม 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโด :  49,900 
สายการบิน :   Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์: N1-HKD-6D-TG 

อ่านเพิ่มเติม...

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส
79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com  www.teamtravel.co.th
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %