tel.02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 hotline 089 445 1043

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2558 เที่ยวญี่ปุ่น สงกรานต์ 2015 ชมซากุระบาน ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA BLOSSUM แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์สงกรานต์ ชมซากุระ Japan Sakura โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด ทัวร์สงกรานต์ โปรโมชั่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ - สงกรานต์

ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระบาน ทัวร์ญี่ปุ่นชมดอกซากุระโอซาก้า โตเกียว OSAKA - TOKYO-SAKURA 6วัน4คืน (A2) TG

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2015ราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระบาน2558 สนามบินคันไซ ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระด้านนอก) ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต ปราสาททองคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าเฮย์อัน นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ นั่งรถไฟชินคันเซน ทะเลสาบฮามานะ ไร่สตรอเบอรี่ (ทานไม่อั้น) น้ำตกชิไรโตะ คาวากูจิโกะ *** บุฟเฟต์ขาปุยักษ์ * ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะฮัคไค สวนสันติภาพ “เฮย์วะพาร์ค” (ชมซากุระ) โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ และไม่รวมค่ารถไฟ) วัดนาริตะซัน เอออนพลาซ่า สนามบินนาริตะ

วันเดินทาง   24 - 29 มี.ค.2015 / 1 - 6 เม.ย.2015  /  7 - 12 เม.ย.2015
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  52,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  JG-OSA-TYO-6D-TG(SAKURA)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ โอซาก้า โตเกียว SPRING HONSHU SAKURA 6 วัน มีนาคม 2558

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2558 ซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA 2015 ขอพร หลวงพ่อโต พระพุทธรูปสำริด วัดโทไดจิ ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านดื่ม น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย แห่ง วัดคิโยมิสึ ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008 ชมความอลังการของ ปราสาททอง อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง อิคคิวซัง สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิที่เชื่อว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี ชิม สตรอเบอร์รี่ สดๆ จากไร่ ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชื่นชมความงดงามของ ดอกซากุระ ใจกลางมหานครโตเกียว ณ สวนอุเอโนะ ที่ผลิดอกสีชมพูบานสะพรั่ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน วัดอาซะกุซ่าคันนอน ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินจูกุ – เอออน พลาซ่า อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ ปูซูไว 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
วันเดินทาง   29 มีนาคม - 3 เมษายน 58
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น   49,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ญี่ปุ่น   TS-OSA-TYO-TG-6D4N-SAKURA

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA โอซาก้า โตเกียว SPRING HONSHU 7 วัน 4 คืน เมษายน 2558

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2558

ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2558 ขอพร หลวงพ่อโต พระพุทธรูปสำริด วัดโทไดจินำท่านดื่ม น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย แห่ง วัดคิโยมิสึ ชมความอลังการของ ปราสาททอง อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง อิคคิวซัง ชมวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่เชื่อว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี เพลิดเพลินกับการเลือกชมและชิม สตรอเบอร์รี่ สดๆ จากไร่ ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน วัดอาซะกุซ่าคันนอน ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินจูกุ – ฮาราจูกุ – โอไดบะ อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม  โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
วันเดินทาง   5 - 11 เมษายน / 18 - 24 เมษายน 58
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  51,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์   TG-OSA-TYO-6D4-TG (SAKURA)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ โอซาก้า เกียวโต โตเกียว SPRING HONSHU SAKURA 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2014 ราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2558 ขอพร หลวงพ่อโต พระพุทธรูปสำริด วัดโทไดจิ นำท่านดื่ม น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย แห่ง วัดคิโยมิสึ ชมความอลังการของ ปราสาททอง อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง อิคคิวซัง ชมวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ที่เชื่อว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี ชมและชิม สตรอเบอร์รี่ สดๆ จากไร่ ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชื่นชมความงดงามของ ดอกซากุระ ใจกลางมหานครโตเกียว ณ สวนอุเอโนะ ที่ผลิดอกสีชมพูบานสะพรั่ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน วัดอาซะกุซ่าคันนอน ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินจูกุ – ฮาราจูกุ - โอไดบะ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ ปูซูไว 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
วันเดินทาง   24 – 29 มีนาคม / 3 – 8 เมษายน 58
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  47,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  TS-OSA-TYO-6D3N-TG(SAKURA)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระบาน 2015 เที่ยวโตเกียว โอซาก้า ภูเขาไฟฟูจิ SPRING HONSHU DAY FLIGHT SAKURA 6 วัน 4 คืน การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2015 ราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2558 ขอพร หลวงพ่อโต พระพุทธรูปสำริด วัดโทไดจิ ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านดื่ม น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย แห่ง วัดคิโยมิสึ ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008 ชมความอลังการของ ปราสาททอง อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง อิคคิวซัง ชมวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ะชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชื่นชมความงดงามของ ดอกซากุระ ใจกลางมหานครโตเกียว ณ สวนอุเอโนะ ที่ผลิดอกสีชมพูบานสะพรั่ง
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน วัดอาซะกุซ่าคันนอน เพลิดเพลินกับการเลือกชมและชิม สตรอเบอร์รี่ สดๆ จากไร่ ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินจูกุ - ฮาราจูกุ - โอไดบะ แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ ปูซูไว 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
วันเดินทาง   24-29, 25-30, 31-5 เม.ย./ 2-7, 7-12 เม.ย.58
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  51,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  TS-TYO-OSA-6D4N-TG(SAKURA)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2558 โอซาก้า โตเกียว SPRING HONSHU DAY FLIGHT 6วัน 5คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ไร่สตรอเบอรี่

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2558 ขอพร หลวงพ่อโต พระพุทธรูปสำริด วัดโทไดจิ ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านดื่ม น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย แห่ง วัดคิโยมิสึ ชมความอลังการของ ปราสาททอง อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง อิคคิวซัง ชมวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ เพลิดเพลินกับการเลือกชมและชิม สตรอเบอร์รี่ สดๆ จากไร่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน วัดอาซะกุซ่าคันนอน  อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
วันเดินทาง  10 – 15 เมษายน 58
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น   69,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ญี่ปุ่น   TG-OSA-TYO-6D5N-TG-SAKURA

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น ซากุระ โอซาก้า โตเกียว SHOCK SAKURA 5 วัน มีนาคม 2014

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2557 ซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระบาน 2014 เที่ยวญี่ปุ่น ราคาโปรโมชั่น โอซาก้า นารา  วัดโทไดจิ  เกียวโต วัดคิโยมิสึ  ชมซากุระ ณ ศาลเจ้าเฮย์อัน  นาโงย่า  ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโงย่า ทะเลสาบฮามาน่ะ ไร่สตรอเบอรี่ หุบเขาโอวาคุดานิ โอชิโนะ ฮัคไค คาวาคูจิโกะ คาวาคูจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งชินจุกุ นาริตะ
วันเดินทาง มีนาคม - เมษายน
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  36,900 บาท
สายการบิน  Vietnam Airlines (VN)
รหัสทัวร์ญี่ปุ่น   VG-OSA-TYO-TG-SAKURA

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ชมซากุระ สะพรั่ง WOW SKI SAKURA 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2558 ซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2015 โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซะ ผ่านชม ตึก โตเกียว สกายทรี และช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ ฮาโกเน่ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถันที่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิสึโอกะ ชมความงดงามของดอกซากุระ ที่ 1 ปี มีครั้งเดียว ณ สวนสันติภาพ เฮวะ โคเอ็ง และชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ภูเขาไฟฟูจิ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งกลางลานหิมะ ที่ ฟุจิเทน สกี ยามานะชิ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหล นาโงย่า ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน เกียวโต นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย  นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮย์อัน  ซึ่งเต็มไปด้วยดอกซากุระที่กำลังผลิบาน ทั้งสีขาวและขมพูเต็มสวนรายล้อมไปด้วยบรรยากาศที่งดงาม โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาฉิ
วันเดินทาง   28 มี.ค.-2 เม.ย. / 30 มี.ค.-4 เม.ย. / 31 มี.ค.-5 เม.ย.58
าคาทัวร์ญี่ปุ่น  39,900 บาท
สายการบิน  Air Asia X (XJ)
รหัสทัวร์ญี่ปุ่น   VG-TYO-OSA-XJ-SAKURA

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลชมซากุระบาน เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ JAPAN SAKURA REROUTE 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โตเกียว เทศกลาลชม ซากุระ 2557

เที่ยวญี่ปุ่น 2557 ชมดอกซากุระบาน เที่ยวโตเกียว ชมสะพานนิจูบาชิ ณ พระราชวังอิมพีเรียล  วัดอาซากุซะ เข้าชมสวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ ฮาโกเน่ชม ทะเลสาบฮามาน่ะ หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ ณ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท ชม ภูเขาไฟฟูจิ  เกียวโต วัดคิโยมิสึ ดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย  ดอกซากุระที่กำลังผลิบาน ศาลเจ้าเฮย์อัน  นมัสการพระพุทธรูปไดบุสสึ ณ วัดโทไดจิ ที่นารา ช้อปปิ้งสุดเพลินย่านถนนชินไซบาฉิ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์
วันเดินทาง   มีนาคม - เมษายน
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  57,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  VG-TYO-OSA-TG-SAKURA

อ่านเพิ่มเติม...

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
44 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %