Tel: 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 
Hotline: 089-445-1043, 097-459-6154, 091-964-5546

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2559 เที่ยวญี่ปุ่น สงกรานต์ 2016 ชมซากุระบาน ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA BLOSSUM แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์สงกรานต์ ชมซากุระ Japan Sakura โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด ทัวร์สงกรานต์ โปรโมชั่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ - สงกรานต์

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า โตเกียว สงกรานต์2016 SPRING HONSHU DAY FLIGHT 6วัน5คืน TG (OSA-TYO)ทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ & ดิสนีย์ซี”

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกสงกรานต์ ชอปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า โตเกียว สงกรานต์2016 SPRING HONSHU DAY FLIGHT 6วัน5คืน TG (OSA-TYO)ทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ & ดิสนีย์ซี”นารา วัดโทไดจิ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ นาโกย่า เก็บสตรอเบอร์รี่ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที สวนสันติภาพ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท / ออนเซ็น+King Crab ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว วัดอาซะกุซ่าคันนอน ช้อปปิ้งชินจูกุ  โตเกียว-อิสระท่องเที่ยว /ช้อปปิ้ง  / ทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ & ดิสนีย์ซี”
วันเดินทาง :  10 - 15 เมษายน 59 (6วัน5คืน) **วันสงกรานต์** / 13 - 18 เมษายน 59 (6วัน5คืน) **วันสงกรานต์** บินไฟล์เช้า
ราคาทัวร์:  65,900  บาท 
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ N3-OSA-TYO-6D5์-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ SPRING HONSHU 6วัน4คืน (OSA-TYO) 9-14 เมษายน 59 (6วัน4คืน) **วันสงกรานต์**

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ SPRING HONSHU 6วัน4คืน เมษายน 59 (6วัน4คืน) **วันสงกรานต์**

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ SPRING HONSHU 6วัน4คืน เมษายน 59 (6วัน4คืน) **วันสงกรานต์**   สนามบินคันไซ โอซาก้า (23.15-07.00) นารา วัดโทไดจิ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที สวนสันติภาพ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท / ออนเซ็น+King Crabภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว วัดอาซะกุซ่าคันนอน ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว-อิสระท่องเที่ยว / ช้อปปิ้ง  / ทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ & ดิสนีย์ซี” เก็บสตรอเบอร์รี่ วัดนาริตะ เอออน พลาซ่า สนามบินนาริตะ
วันเดินทาง : 9-14 เมษายน 59 (6วัน4คืน) **วันสงกรานต์**
ราคาทัวร์:  63,900  บาท 
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ N3-TYO-6D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล โตกียว AMAZING SONGKRAN DAY FLIGHT 6D5N (TG) บินไฟล์เช้า

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกราตน์โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกราตน์โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล โตกียว AMAZING SONGKRAN DAY FLIGHT 6D5N (TG) โอซาก้า ชิสึโอกะ โอดาวาระโตเกียว "สวนสนุกยูนิเวอร์แซล + เก็บสตรอเบอร์รี่ + อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์"โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ นาโงย่า นาโงย่า ทะเลสาบฮามาน่ะ ไร่สตรอเบอร์รี่ ภูเขาไฟฟูจิ คาวาคูชิโกะ เมืองโอดาวาระ ปราสาทโอดาวาระ โตเกียว ชมวิวบนตึกเมโทรโพลิแทน ช้อปปิ้งชินจูกุ มาคูฮาริ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ 

วันเดินทาง   สงกรานต์  11-16 / 12-17 เมษายน 2559
ราคาทัวร์ญี่ปุ่นเริ่มต้น 65,900 บาท
สายการบิน   Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์   N1-AMAZING SONGKRAN-6D5N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

(N2)-ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระราคาถูก4วัน3คืน SAKURA SPARKLING TOKYO 4D3N BY XJ

ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ-สงกรานต์ ราคาถูก4วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่นราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระราคาถูก4วัน3คืน SAKURA SPARKLING TOKYO 4D3N BY XJ สุดคุ้ม!! พักนาริตะ 3 คืน + บุฟเฟ่ต์ขาปู พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ถ่ายภาพกับกันดั้มยักษ์สัญลักษณ์ของโอไดบะ ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ ในวันอิสระเที่ยวชม ซากุระ ณ สวนอูเอโนะ ที่เบ่งบานต้อนรับทุกท่าน

วันเดินทาง มีนาคม 2559 : 16-19,17-20,18-21,19-22,23-26,24-27,25-28,26-29,30 มี.ค. – 2 เม.ย. 2559,31 มี.ค. – 3 เม.ย. 2559
เมษายน 2559 : 1-4,2-5,13-16,14-17,16-19,20-23,21-24,22-25,23-26,27-30,28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2559/29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2559
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น  25,900 บาท
สายการบิน  Air Asia (XJ)
การจอง  กรุณแจ้งรหัสทัวร์  N2-TํYO-4D3N-XJ

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2559 TOKYO PARADISE 6D3N (TG) โตเกียว โอดาวาระ ชิสึโอกะ โยโกฮาม่า

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2559 โตเกียว วัดอาซากุซะ

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2559 TOKYO PARADISE 6D3N (TG) โตเกียว โอดาวาระ ชิสึโอกะ โยโกฮาม่า"อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์"โตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล  สะพานนิจูบาชิ  วัดอาซากุสะ ผ่่านชมโตเกียวสกายทรี เมืองโอดาวาระ ปราสาทโอดาวาระ  คาวาคูชิโกะ คาวาคูชิโกะ  ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว  ชมวิวบนตึกเมโทรโพลิแทน ช้อปปิ้งชินจูกุ  นาริตะนาริตะ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ นาริตะ โอไดบะ  พาเล็ตทาวน์ ไดเวอร์ซิตี้  โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง 

วันเดินทาง   สงกรานต์ 09 - 14 เมษายน  2559 / สงกรานต์  14-19  เมษายน  2559
ราคาทัวร์ญี่ปุ่นเริ่มต้น 53,900 บาท
สายการบิน   Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์   N1-TOKYO PARADISE-6D3N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า โตเกียว ชมซากุระ 6วัน3คืน (TG) SPRING HONSHU (SAKURA) (OSA-TYO)

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระเมืองมัตสึดะ Matsuda Sakura Fastival

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า โตเกียว ชมซากุระสวนสาธารณะนารา +ชมซากุระสวนสันติภาพ+ชมซากุระสวนอุเอโนะ+เก็บสตรอเบอร์รี่ วัดโทไดจิ ชมซากุระสวนสาธารณะนารา เกียวโต วัดคิโยมิซึ ปราสาททอง ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่าวนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที หุบเขาโอวาคุดานิ ชมซากุระสวนสันติภาพ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น+King Crab **ในกรณียังไม่สามารถไปโอวาคุดานิได้เปลี่ยนเป็นศาลเจ้าฮาโกเน่แทน** เก็บสตรอเบอร์รี่ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุซ่าคันนอน หอคอยโตเกียวสกายทรี ชมซากุระสวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ ฮาเนดะ
วันเดินทาง     28 มีนาคม – 2 เมษายน 59 (6วัน3คืน)
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  48,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์   N3-TYO-OSA-6D3-TG (SAKURA)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว โอซาก้า ชมดอกซากุระ เก็บสตรอเบอร์รี่ 6วัน3คืน (TG) RE-SPRING HONSHU (SAKURA)

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระเมืองมัตสึดะ Matsuda Sakura Fastival

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว โอซาก้า ชมดอกซากุระ เก็บสตรอเบอร์รี่ 6วัน3คืน (TG) RE-SPRING HONSHU (SAKURA) วัดอาซะกุซ่าคันนอน หอคอยโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น+King Crab **ในกรณียังไม่สามารถไปโอวาคุดานิได้เปลี่ยนเป็นศาลเจ้าฮาโกเน่แทน** เก็บสตรอเบอร์รี่ ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบปลาไหล ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า วัดคิโยมิซึ ปราสาททอง โอซาก้า ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ คันไซ***คณะเดินทางวันที่ 25 / 29 / 30 มี.ค. เพิ่มชมซากุระที่สวนอุเอโนะ และ สวนสันติภาพ***ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด ฟรี FIWI ON BUS
วันเดินทาง    25-30 มี.ค. 59 / 29 มี.ค. – 03 เม.ย. 59 /30 มี.ค.  – 04 เม.ย. 59  ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ และ สวนสันติภาพ
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  48,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์   N3-TYO-OSA-6D3-TG (SAKURA)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว โอซาก้า ชมดอกซากุระเมืองมัตสึดะ 6วัน3คืน (TG 640-673) RE-SPRING HONSHU (MATSUDA CHERRY BLOSSOM FESTIVAL)

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระเมืองมัตสึดะ Matsuda Sakura Fastival

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว โอซาก้า ชมดอกซากุระเมืองมัตสึดะ Matsuda Sakura Fastival  6วัน3คืน เก็บสตรอเบอร์รี่วัดอาซะกุซ่าคันนอน หอคอยโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ เทศกาลชมดอกซากุระเมืองมัตสึดะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที โกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น+King Crab ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบปลาไหล ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า เกียวโต วัดคิโยมิซึ ปราสาททอง โอซาก้า ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ คันไซ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด ฟรี FIWI ON BUS
วันเดินทาง    3-8 มีนาคม 59 (6วัน3คืน)
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  45,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์   N3-TYO-OSA-6D3-TG (SAKURA)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียวสงกรานต์2559/2016 เทศกาลฮานามิ "ชมดอกซากุระ" 6วัน4คืน เม.ย.2559 (XJ) KANTO DAY FLIGHT SAKURA (TYO-TYO)

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียวสงกรานต์2559/2016

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว เทศกาลฮานามิ "ชมดอกซากุระ" 6วัน4คืน เม.ย.2559 (XJ) KANTO DAY FLIGHT SAKURA (TYO-TYO) สุดคุ้ม เที่ยวครบ อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน ชื่นชมความงดงามเทศกาลฮานามิ "ชมดอกซากุระ" เหนือจรดใต้ทั่วภูมิภาคญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น สนามบินนาริตะเก็บสตรอเบอร์รี่  วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที ชมซากุระสวนสันติภาพ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น+King Crab ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว วัดอาซะกุซ่าคันนอน หอคอยโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว อิสระท่องเที่ยว / ช้อปปิ้ง / ทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ & ดิสนีย์ซี”ชมซากุระสวนอุเอโนะ วัดนาริตะ สวนสาธารณะนาริตะ เอออน พลาซ่า บริการเสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องไป-กลับ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด ฟรี FIWI ON BUS
วันเดินทาง    2 – 6 เม.ย. 2559  ** วันจักรี **/ 3 – 7 เม.ย.  2559  ** วันจักรี **/11-15 เม.ย.  2559 ** วันสงกรานต์ **
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น  37,900 บาท
สายการบิน  THAI AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์   N3-TYO-5D3-(XJ)- (SAKURA)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นเมษายนสงกรานต์ ECO TOKYO FLOWER [ฟูจิ-โตเกียว] 6วัน3คืน โดยสายการบินไทย (TG-APR5908)

ทัวร์ญี่ปุ่นเมษายนสงกรานต์2016ดอกซากุระที่บานสะพรั่ง ณ สวนสาธารณะ

ทัวร์ญี่ปุ่นเมษายนสงกรานต์2016ดอกซากุระที่บานสะพรั่ง ณ สวนสาธารณะ ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] ชื่นชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่ง ณ สวนสาธารณะ [ต้นเดือนและสงกรานต์-ตามสภาพอากาศ] นมัสการขอพรจาก 2 วัดดังขึ้นชื่อทั้ง วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ ช้อปปิ้งชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) / ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
วันเดินทาง   01-06, 02-07 เมษายน 59 [Sakura] // 05-10 เมษายน 59 [Sakura, วันจักรี] // 08-13, 09-14, 15-20 เมษายน 59 [SONGKRAN] // 12-17 เมษายน 59 [SONGKRAN]
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น  41,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)  
รหัสทัวร์  N5-TYO-DEC58-01-6D3N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า โตเกียว ชมซากุระ 6วัน4คืน (TG 622-677) SPRING HONSHU (SAKURA)

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระเมืองมัตสึดะ Matsuda Sakura Fastival

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า โตเกียว ชมซากุระสวนสาธารณะนารา +ชมซากุระสวนสันติภาพ+ชมซากุระสวนอุเอโนะ+เก็บสตรอเบอร์รี่ ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า โตเกียว ชมซากุระ 6วัน4คืน (TG 622-677) SPRING HONSHU (SAKURA) โอซาก้า (23.15-07.00) วัดโทไดจิ ชมซากุระสวนสาธารณะนารา เกียวโต วัดคิโยมิซึ ปราสาททอง ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที หุบเขาโอวาคุดานิ ชมซากุระสวนสันติภาพ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น+King Crab **ในกรณียังไม่สามารถไปโอวาคุดานิได้เปลี่ยนเป็นศาลเจ้าฮาโกเน่แทน** ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซะกุซ่าคันนอน หอคอยโตเกียวสกายทรี ชมซากุระสวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว-อิสระท่องเที่ยว / ช้อปปิ้ง / ทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ & ดิสนีย์ซี”วัดนาริตะ เก็บสตรอเบอร์รี่ เอออน พลาซ่า สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ (17.30-21.55)ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด ฟรี FIWI ON BUS
วันเดินทาง     29 มีนาคม – 3 เมษายน 59 (6วัน3คืน)
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  51,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์   N3-TYO-OSA-6D3-TG (SAKURA)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกราต์2016/2559 โตเกียว โอซาก้า เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ (A7) RE-ARIGATOU SAKURA (SONGKRAN)

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ชมดอกซากุระ 2559/2016 โตเกียว โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกราต์2016/2559 โตเกียว โอซาก้า เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ (A7) RE-ARIGATOU SAKURA (SONGKRAN) สนามบินฮาเนดะ วัดอาซากุสะ+โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) ตลาดอาเมโยโกะ วีนัสฟอร์ต โตโยต้า เมก้า เวป Diver city Tokyo plaza (ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม) Aqua city & decks (ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์) ช้อปปิ้งชินจูกุ เทศกาลชมดอกทิวลิป วัดนิฮอนจิ(พระใหญ่) เจ้าแม่กวนอิมแห่งอ่าวโตเกียว มิตซุยเอ้าท์เล็ต/หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ + มีรถบัสรับ - ส่ง (เพิ่มเงินผู้ใหญ่ 2,800 บาท, เด็ก 2,200 บาท / ท่าน) โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต สวนสันติภาพ (ชมซากุระ) ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะฮัคไค คาวาคูจิโกะ น้ำตกชิไรโตะ ไร่สตรอเบอรี่ ทะเลสาบฮามานะ รถไฟชินคันเซน เกียวโต ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระด้านนอก) เออนพลาซ่า สนามบินคันไซ

วันเดินทาง   12 – 18 APR // 13 – 19 APR 2016 สงกรานต์
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  72,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์   NJFG-(A7)-TYO-OSA-7D4N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียวสงกรานต์2559/2016 เทศกาลฮานามิ "ชมดอกซากุระ" 6วัน4คืน เม.ย.2559 (XJ) KANTO DAY FLIGHT SAKURA (TYO-TYO) (2)

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียวสงกรานต์2559/2016

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ชมซากุระสวนอุเอโนะวันสงกรานต์ 5วัน3คืน(XJ) KANTO SURPRISE SAKURA(TYO-TYO) บริการเสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องไป-กลับ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด ฟรี FIWI ON BUS เก็บสตรอเบอร์รี่ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที ชมซากุระสวนสันติภาพ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น+King Crab ภูเขาไฟฟูจิโตเกียว วัดอาซะกุซ่าคันนอน หอคอยโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระสวนอุเอโนะ ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งฮาราจูกุ เอออน พลาซ่า

วันเดินทาง   9-13 เม.ย. /10-14 เม.ย. 2559 (5วัน3คืน) ** วันสงกรานต์ **
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น  45,900 บาท
สายการบิน  THAI AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์   N3-TYO-5D3-(XJ)- (SAKURA)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ราคาพิเศษ (AS-1) ARIGATOU (SAKURA) OSAKA - TOKYO (HND) 7 D 4 N BY (SQ)

japan-osaka-team9

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ราคาพิเศษ (AS-1) ARIGATOU (SAKURA) OSAKA - TOKYO (HND) 7 D 4 N BY (SQ) โอซาก้า –ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระด้านนอก) ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  เกียวโต ปราสาททอง วัดคิโยมิสึ นาโกย่า  ช้อปปิ้งซาคาเอะ นั่งรถไฟชินคันเซน ทะเลสาบฮามานะ  ไร่สตรอเบอรี่ (ทานไม่อั้น) น้ำตกชิไรโตะ  คาวากูจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะฮัคไค  สวนสันติภาพ (ชมซากุระ) โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต  ช้อปปิ้งชินจูกุ เทศกาลชมดอกทิวลิป วัดนิฮอนจิ(พระใหญ่)  เจ้าแม่กวนอิมแห่งอ่าวโตเกียว  มิตซุยเอ้าท์เล็ต หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ มีรถบัสรับ - ส่ง (เพิ่มเงินผู้ใหญ่ 2,800 บาท, เด็ก 2,200 บาท / ท่าน) วัดอาซากุสะ+โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) อาเมโยโกะ  วีนัสฟอร์ต  โตโยต้า เมก้า เวป  Diver city (ถ่ายรูปกันดั้ม) ห้าง aqua city & decks (ชมสะพานเรนโบว์) เอออน พลาซ่า  สนามบินฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ  กรุงเทพฯ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) ฟรี FIWI ON BUS
วันเดินทาง   8 – 14, 9 – 15, 10 – 16, 11 – 17, 12 – 18 APR 2016  สงกรานต์2016
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  60,900 บาท
สายการบิน  Singapore Airlines (SQ)
รหัสทัวร์   NJFG-(AS-1)-TYO-OSA-7D4N-SQ

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2559 โตเกียว นาโงย่า โอซาก้า TOKYO-OSAKA SONGKRAN 7D4N (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ราคาถูก โอซาก้าช้อปปิ้ง ชินไซบาฉิ

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2559 โตเกียว นาโงย่า โอซาก้า TOKYO-OSAKA SONGKRAN 7D4N  (TG) สู่เมืองโตเกียว โอดาวาระ ชิสึโอกะ นาโงย่า เกียวโต โอซาก้า เก็บสตรอเบอร์รี่ + อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์" ฮาเนดะ โตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล สะพานนิจูบาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ มาคูฮาริ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ มาคูฮาริ เมืองโอดาวาระ ปราสาทโอดาวาระ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอาท์เลท ภูเขาไฟฟูจิ คาวาคูชิโกะ ทะเลสาบฮามาน่ะ ไร่สตรอเบอร์รี่ นาโงย่า ช้อปปิ้งอิออน นาโงย่า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ชินไซบาฉิ
วันเดินทาง   08-14 / 12-18 เมษายน 2559
ราคาทัวร์ญี่ปุ่นเริ่มต้น 63,900 บาท
สายการบิน   Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์   N1-TOKYO-OSAKA SONGKRAN-7D4N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2559/2016 โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน (A6) ARIGATOU SAKURA (SONGKRAN)

japan-osaka-team9

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2559/2016 โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน (A6) ARIGATOU SAKURA (SONGKRAN) OSAKA - TOKYO (NRT) 6 DAYS / 4 NIGHTS BY THAI AIRWAYS (TG)
โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระด้านนอก) ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  เกียวโต  ปราสาททอง วัดคิโยมิสึ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งซาคาเอะ นั่งรถไฟชินคันเซน ทะเลสาบฮามานะ  ไร่สตรอเบอรี่ (ทานไม่อั้น) น้ำตกชิไรโตะ คาวากูจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะฮัคไค สวนสันติภาพ (ชมซากุระ)  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งชินจูกุ เทศกาลชมดอกทิวลิป  วัดนิฮอนจิ(พระใหญ่)  เจ้าแม่กวนอิมแห่งอ่าวโตเกียว  มิตซุยเอ้าท์เล็ต หรือ ทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ มีรถรับ  ส่ง (เพิ่มท่านละ 2,800 บาท ) วัดอาซากุสะ+โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป)  เอออนพลาซ่า
วันเดินทาง   9 – 14 APR’16 // 13 – 18 APR’16
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น  72,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์   NJFG-(A6)-TYO-OSA-6D4N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส
79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com  www.teamtravel.co.th
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %